• Åpenhetsrapporter : revisjonskvalitet eller markedsføring? 

      Smith, Tor Michael (Master thesis, 2011)
      Fra og med 2009 er norske revisorer og revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse pliktige til årlig å utarbeide og publisere såkalte åpenhetsrapporter. I Revisorloven § 5a-2 stilles det visse minstekrav ...