• Hvordan påvirker organisasjonsstruktur endringskapasitet? 

      Soleng, Sverre (Master thesis, 2007)
      Oppgavens utgangspunkt var problemstillingen; hvordan påvirker organisasjonsstruktur endringskapasitet? Endringskapasitet handler om organisasjoners evner til å gjennomføre multiple og kontinuerlige endringsprosesser ...