• CO2-kvotenes innvirkning på den nordiske kraftprisen 

      Støyva, Gabriel (Master thesis, 2006-06-08)
      Denne oppgaven tar for seg sammenhengen mellom det europeiske markedet for utslippskvoter og det nordiske elektrisitetsmarkedet. Først blir kvotemarkedet inngående beskrevet. Jeg tar for meg bakgrunnen, regelverket, ...