• Norske børshandlede fond : analyse og prestasjonsvurdering 

      Hellesund, Tonje Renate; Stamnes, Trude (Master thesis, 2010)
      Formålet med denne utredningen er å belyse hvordan børshandlede fond fungerer og presterer. Vi har konsentrert oss om de norske børshandlede fondene som finnes; tre fond fra DnB NOR og tre fra Handelsbanken. Av disse er ...