• Presisjonen ved verdivurderinger i det norske markedet for næringseiendom 

      Solberg, Petter Langaard; Stene, Mathias (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven undersøker presisjonen ved verdivurderinger i det norske markedet for næringseiendom. Innledningsvis diskuteres potensielle årsaker til avvik, før oppgaven tester om det er signifikante gjennomsnittsforskjeller ...