• Kriser og læring i oppdrettsnæringen 

      Stokke, Kay Erik (Master thesis, 2009)
      Oppgaven undersøker hvordan læring påvirker organisasjoner i oppdrettsnæringens evne til å håndtere kriser, her under rømming av, eller sykdomsutbrudd blant, oppdrettsfisken. Teorigrunnlaget presenterer og kombinerer ...