• Bruk av effektiviseringsfaktor ved inntektsrammeregulering av nettselskap 

   Andersen, Christian; Singh, Balbir; Storebø, Inger Øydis (Rapport, Research report, 2001-06)
   I denne rapporten ser vi nærmare på kva faktorar som skal leggjast vekt på ved utarbeiding av effektivitetsfaktoren. Ei teoretisk utleiing viser at inntektsvekst i regulert sektor skal avgrense seg til prisveksten i økonomien ...
  • Ein analyse av den grøne sertifikatmarknaden 

   Storebø, Inger Øydis (Rapport, Research report, 2001-05)
   Økonomisk støtte til produksjon av elektrisitet frå fornybare energikjelder er naudsynt dersom denne type produksjon skal kunne hevde seg i konkurransen med produksjon av elektrisitet frå konvensjonelle energikjelder (som ...