• Hedgefond i porteføljesammenheng 

      Sunde, Linda Merete (Master thesis, 2007)
      Denne oppgaven tar for seg hedgefond som et tredje aktiva i den tradisjonelle porteføljen bestående av aksjer og obligasjoner. Analysen avdekket at hedgefond generelt har flere fordelaktige egenskaper, deriblant en relativ ...