• Misligheter og varsling : varslingsmiljøets forutsetninger 

      Sundell, Jørgen A. (Master thesis, 2009)
      Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og er en form for ytring. Kritikkverdige forhold vil i denne utredningen omfatte, det man innen for økonomi- og revisjonslitteraturen kaller misligheter. ...