• Prising av fastlegepraksiser 

      Dahl, Anders; Swensson, Ola Berg (Master thesis, 2012)
      Med utgangspunkt i 78 overdragelser av fastlegepraksiser i perioden 2006 til 2012 har vi utført en empirisk studie av verdidriverne i dette markedet. Vi har konsentrert oss om praksiser prissatt av en nemnd som operer på ...