• Eksempelets makt : eksterne effekter av lederkompensasjon 

      Berntsen, Ragnhild; Thon, Kristina (Master thesis, 2013)
      Målet med denne masterutredningen er å undersøke om bruk av lederkompensasjon kan fortrenge andres motivasjon. Kompensasjon kan være et nødvendig virkemiddel for å tiltrekke seg ressurssterke kandidater til lederrollen, ...