• Digital kompetanseutvikling : en analyse av to tiltak i NRK 

   Torsøe, Line; Hoel, Sandra Gjester (Rapport;2017:5, Report, 2017-10)
   Mediebransjen er preget av høy endringstakt og stor usikkerhet. Digitalisering, endrede medievaner, flermedialitet og multiskilling karakteriserer omstillingen medieorganisasjonene står overfor. Formålet med denne studien ...
  • Digital kompetanseutvikling : en analyse av to tiltak i NRK 

   Torsøe, Line; Hoel, Sandra Gjester (Master thesis, 2017)
   Mediebransjen er preget av høy endringstakt og stor usikkerhet. Digitalisering, endrede medievaner, flermedialitet og multiskilling karakteriserer omstillingen medieorganisasjonene står overfor. Formålet med denne studien ...
  • Digital kompetanseutvikling: En analyse av to tiltak i NRK 

   Torsøe, Line; Hoel, Sandra Gjester (Master thesis, 2017)
   Mediebransjen er preget av høy endringstakt og stor usikkerhet. Digitalisering, endrede medievaner, flermedialitet og multiskilling karakteriserer omstillingen medieorganisasjonene står overfor. Formålet med denne studien ...