• Finansieringssystem for dekning av fellesgoder i reiselivet 

      Farstad, Eivind; Skalpe, Ole; Troye, Sigurd V. (Rapport, Research report, 2001-12)
      Fellesgoder har den egenskap at bruken og nytten av godet ikke kan gjøres eksklusiv for den eller de som investerer i eller betaler for at godet skal være tilgjengelig eller bli vedlikeholdt. Alt fra benker, turistinformasjon ...