• Prisindekser for det europeiske laksemarkedet 

      Asche, Frank; Tveteraas, Sigbjørn (Rapport;2015:3, Research report, 2015-05)
      Denne rapporten presenterer prisindekser som er utarbeidet for lakseprodukter på detaljistnivå i Europa som skal benyttes av Norsk Sjømatråd. Europa er det største markedet for norsk lakseindustri. Det er også et svært ...