• Idésystemer i et fullspektrumsperspektiv 

      Venstad, Per Øivind (Master thesis, 2006)
      Formålet med denne studien har vært å se nærmere på om bruk av idésystemer kan uttrykke lederes lederorienteringer, samt vurdere hvilke hovedforskjeller som eksisterer mellom idésystemer ledet under ulike lederorienteringer. ...