• Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå? 

      Hjelmeng, Erling Johan (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Effektiv håndhevelse er en forutsetning for implementeringen av konkurransepolitikken. En slik effektiv håndhevelse forutsetter at overtredelser av reglene avdekkes og avskrekkes, samtidig som det legges til rette for gode ...