Now showing items 21-40 of 119

  • International Income Inequality: Measuring PPP Bias by Estimating Engel Curves for Food 

   Almås, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Purchasing power-adjusted incomes applied in cross-country comparisons are measured with bias. This paper estimates the purchasing power parity (PPP) bias in Penn World Table incomes and provides corrected incomes. The ...
  • Adjusting for age effects in cross-sectional distributions 

   Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Income and wealth differ over the life cycle. In cross-sectional distri- butions of income or wealth, classical inequality measures such as the Gini, could therefore find substantial inequality even if everyone have the ...
  • Education and mobility 

   Machin, Stephen; Salvanes, Kjell Gunnar; Pelkonen, Panu (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   We show that the length of compulsory education has a causal impact on regional labour mobility. The analysis is based on a quasi-exogenous staged Norwegian school reform, and register data on the whole ...
  • A note on upward pricing pressure: the possibility of false positives 

   Mathiesen, Lars; Nilsen, Øivind Anti; Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Joseph Farrell and Carl Shapiro proposed a simple test of the possible upward pricing pressure (UPP) following a merger. They showed that the test may give false negatives—that is, indicate that a merger may not give an ...
  • Hvordan påvirker redusert skjenketid omsetningen i utelivsbransjen? Nettrapport 

   Melberg, Hans Olav; Schøyen, Øivind (Forskningsrapport;2012, Research report, 2012)
   Denne rapporten analyserer i hvor stor grad en reduks j on i skjenketide n påvirker omsetningen i utelivsbransjen. I Norge er det en nasjonalt beste mt maksimal skjenketid fram til kl 03.00 alle dager, men ...
  • Business Training in Tanzania: From Research-driven Experiment to Local Implementation 

   Berge, Lars Ivar Oppedal; Bjorvatn, Kjetil; Juniwaty, Kartika Sari; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Field experiments documenting positive treatment effects have a strong policy message: scale up! However, such experiments are typically implemented under close supervision of the research group in charge of the study. In ...
  • Har kvaliteten på lærere falt over tid? 

   Møen, Jarle; Salvanes, Kjell Gunnar; Thorsen, Helge Sandvig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bekymringer om opptakskravene til lærerstudiet er et tilbakevendende tema i offentlig debatt, og myndighetene har også forsøkt ulike tiltak for å bedre rekrutteringen. Det er derfor interessant å studere de lange linjene ...
  • Insentiver og innsats 

   Cappelen, Alexander Wright; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi innsikter fra nyere forskning innen adferdsøkonomi og eksperimentelle økonomi som har dokumentert at forholdet mellom økonomiske insentiver og innsats er mer komplekst enn det økonomisk ...
  • Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak? 

   Møen, Jarle; Rybalka, Marina (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I boken Innovation, Path Dependency, and Policy, som utkom på Oxford University Press i 2009, uttrykker Jan Fagerberg, David Mowery og Bart Verspagen bekymring for at norsk forskningspolitikk ikke i tilstrekkelig grad ...
  • An evasive topic: theorizing about the hidden economy 

   Sandmo, Agnar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper reviews some central issues that arise in theorizing about tax evasion decisions and the hidden economy. It starts from the Allingham-Sandmo (1972) modelling of the tax evasion decision as a choice under ...
  • Adferdsøkonomi og økonomiske eksperimenter F 

   Cappelen, Alexander Wright; Tungodden, Bertil (Peer reviewed; Journal article, 2012)
  • Sequential exporting 

   Albornoz, Facundo; Calvo Pardo, Héctor F.; Corcos, Gregory (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Many new exporters give up exporting very shortly, despite substantial entry costs; others shoot up foreign sales and expand to new destinations. We develop a model based on experimentation to rationalize these and other ...
  • Sustainable recursive social welfare functions 

   Asheim, Geir Bjarne; Mitra, Tapan; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   What ethical criterion for intergenerational justice should be adopted, e.g., when faced with the task of managing the global environment? Koopmans’ axiomatization of discounted utilitarianism is based on seemingly compelling ...
  • After "Raising the Bar'': applied maximum likelihood estimation of families of models in spatial econometrics. 

   Bivand, Roger S. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Elhorst (2010) shows how the recent publication of LeSage and Pace (2009) in his expression “raises the bar” for our fitting of spatial econometrics models. By extending the family of models that deserve attention, Elhorst ...
  • Finanskriser - hva vet vi? 

   Doppelhofer, Gernot Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Da finanskrisen herjet som verst – krisen som startet i det amerikanske subprime-markedet på midten av 2000-tallet og etter hvert rammet mange økonomier – henvendte dronningen av England seg til en gruppe Økonomer med ...
  • Kvinner, kontekst og konkurranse 

   Bjorvatn, Kjetil; Falch, Ranveig; Hernæs, Ulrikke Johanne (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Det har i den senere tid vært knyttet stor optimisme til entreprenørskap som vei ut av fattigdom. Mikrofinansbevegelsen, for eksempel, bygger på idéen om at fattige mennesker har kunnskapene og holdningene som skal til for ...
  • Et valg i blinde? 

   Almås, Ingvild; Salvanes, Kjell Gunnar; Sørensen, Erik Øiolf (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   15/16-åringer i Norge gjør et valg som har store konsekvenser for deres inntekt i arbeidsmarkedet: De velger om de skal ta yrkesfaglig eller allmennfaglig retning på videregående skole. Disse valgene vil igjen kunne legge ...
  • Fra kinesernes sparing til global vekst 

   Almås, Ingvild; Liane, Gro Karin Mæle; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Kina har i senere år fremstått som verdensøkonomiens primære vekstmotor. Vekstens innhold i form av store handelsoverskudd og svært høye investeringer har skapt vinnere og tapere blant verdens øvrige land og regioner. ...
  • Sustainable recursive social welfare functions 

   Asheim, Geir B.; Mitra, Tapan; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   What ethical criterion for intergenerational justice should be adopted, e.g., when faced with the task of managing the global environment? Koopmans’ axiomatization of discounted utilitarianism is based on seemingly compelling ...
  • A Long Term View on the Short Term Co-movement of Output and Prices in a Small Open Economy 

   Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim (Journal article; Peer reviewed, 2012-02)
   One assumption behind inflation targeting as objective for monetary policy is that inflation rates in the short run to some extent reflect output cycles. The present paper investigates the historical co-movements of output ...