• Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak? 

      Møen, Jarle; Rybalka, Marina (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      I boken Innovation, Path Dependency, and Policy, som utkom på Oxford University Press i 2009, uttrykker Jan Fagerberg, David Mowery og Bart Verspagen bekymring for at norsk forskningspolitikk ikke i tilstrekkelig grad ...