• Give and take in dictator games 

   Cappelen, Alexander Wright; Nielsen, Ulrik H.; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil; Tyran, Jean-Robert (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   It has been shown that participants in the dictator game are less willing to give money to the other participant when their choice set also includes the option to take money. We examine whether this effect is due to the ...
  • Handling financial risks in crude oil imports: Taking into account crude oil prices as well as country and transportation risks 

   Wang, Shuang; Wallace, Stein William; Lu, Jing; Gu, Yewen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Financial risks related to crude oil imports are certainly affected by crude oil price uncertainty. Our question is: How important is it to take also physical risks, such as the crude oil exporters’ political risks and ...
  • Harvest control rules in modern fisheries management 

   Kvamsdal, Sturla F; Eide, Arne; Ekerhovd, Nils-Arne; Enberg, Katja; Gudmundsdottir, Asta; Hoel, Alf Håkon; Mills, Katherine E.; Mueter, Franz J.; Ravn-Jonsen, Lars; Sandal, Leif Kristoffer; Stiansen, Jan Erik; Vestergaard, Niels (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Harvest control rules have become an important tool in modern fisheries management, and are increasingly adopted to provide continuity in management practices, to deal with uncertainty and ecosystem considerations, and to ...
  • Harvesting in a Fishery with Stochastic Growth and a Mean-Reverting Price 

   Kvamsdal, Sturla F; Poudel, Diwakar; Sandal, Leif Kristoffer (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   We analyze a continuous, nonlinear bioeconomic model to demonstrate how stochasticity in the growth of fish stocks affects the optimal exploitation policy when prices are stochastic, mean-reverting and possibly harvest ...
  • Hedging ship price risk using freight derivatives in the drybulk market 

   Ådland, Roar Os; Ameln, Haakon; Børnes, Eirik A. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We show that a fixed-maturity time-weighted Forward Freight Agreement (FFA) portfolio should be used to proxy the expected future earnings of a vessel. We investigate the corresponding hedging efficiency when using a ...
  • Holomorphic convexity and Carleman approximation by entire functions on Stein manifolds 

   Manne, Per Erik; Wold, Erlend Fornæss; Øvrelid, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   We give necessary and sufficient conditions for totally real sets in Stein manifolds to admit Carleman approximation of class Ck , k ≥ 1, by entire functions.
  • How electricity price spikes can help overcome the energy efficiency gap 

   Mauritzen, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Using data on Google searches, I suggest that the spiky nature of electricity markets has a strong effect on searching for information on energy efficiency goods. I identify the informational effect by decomposing prices ...
  • Hva vet vi om dem som skjuler inntekt og formue i skatteparadis? 

   Andersson, Jonas; Lillestøl, Jostein; Støve, Bård; Schjelderup, Guttorm (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen presenteres resultater fra et prosjekt utført for SNF (Samfunns- og Næringslivsforskning) på oppdrag av Skattedirektoratet (SKD). Hensikten med prosjektet var å finne kjennetegn ved personlige skattytere ...
  • Hvorfor kjøper bedrifter forsikring? 

   Nordahl, Helge A. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   De fleste bedrifter bruker forsikring som en del av sin risikostyring. For mange praktikere er dette en selvfølge, men klassiske teoretiske verk innen finans predikerer det motsatte, nemlig at bedriftene bør overlate til ...
  • Hvorfor samarbeide? 

   Audy, Jean-Francois; Lehoux, Nadia; D'Amours, Sophie; Rönnqvist, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Mange bedrifter ser på samarbeid som en mulighet til å styrke sin egen konkurransekraft, få tilgang til nye markeder og innfri operasjonelle, samfunnsmessige og miljørelaterte krav og restriksjoner. Samtidig har hver enkelt ...
  • Incitements for transportation collaboration by cost allocation 

   Dahlberg, Joen; Engevall, Stefan; Göthe-Lundgren, Maud; Jørnsten, Kurt; Rönnqvist, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this paper, we focus on how cost allocation can be used as a means to create incentives for collaboration among companies, with the aim of reducing the total transportation cost. The collaboration is assumed to be ...
  • Internasjonal skatteplanlegging – er åpenhet en utopi? 

   Anker-Sørensen, Linn; Schjelderup, Guttorm (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Skatteparadis, aggressiv skatteplanlegging og rettslige hybrider er komplekse fenomener som blant annet brukes av multinasjonale selskaper for å unndra og minimere skatt. Disse selskapenes komplekse selskapsstrukturer og ...
  • Kyle equilibrium under random price pressure 

   Corcuera, José Manuel; Di Nunno, Giulia; Fajardo, Jose (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We study the equilibrium in the model proposed by Kyle (Econometrica 53(6):1315–1335, 1985) and extended to the continuous-time setting by Back (Rev Financ Stud 5(3):387–409, 1992). The novelty of this paper is that we ...
  • Lederutviklingsprogram som virkemiddel for utvikling av kunnskapsdeling i norske multinasjonale selskaper 

   Jordahl, Atle; Kjøde, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Norske bedrifters oppkjøp av virksomheter utenfor Norge er i økende grad kunnskapsdrevet. Dette betyr at en ønsker å øke bedriftens verdiskaping gjennom å ta i bruk kunnskap fra eller overføre kunnskap til de oppkjøpte ...
  • Maritime Shipping and Emissions: A three-layered, damage based approach 

   Lindstad, Haakon; Eskeland, Gunnar; Psaraftis, Harilaos; Sandaas, Inge; Strømman, Anders Hammer (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Policy emphasis in ship design must be shifted away from global and idealized towards regional based and realistic vessel operating conditions. The present approach to reducing shipping emissions through technical standards ...
  • Modeling Freight Markets for Coal 

   Ubøe, Jan; Andersson, Jonas; Jörnsten, Kurt; Strandenes, Siri Pettersen (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   In this paper we study bulk shipping of coal between the central regions in the world. We compare the performance of cost-minimizing models with a gravity model approach. The main finding in the paper is that cost minimizing ...
  • Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode : 

   Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C.; Wallace, Stein (Peer reviewed; Journal article, 2013)
  • Multivariate modeling and analysis of regional ocean freight rates 

   Ådland, Roar Os; Benth, Fred Espen; Koekebakker, Steen (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   In this paper, we propose a new multivariate model for the dynamics of regional ocean freight rates. We show that a cointegrated system of regional spot freight rates can be decomposed into a common non-stationary market ...
  • On Farm Conservation of Crop Genetic Resource: Declining De Facto Diversity and Optimal Funding Strategy 

   Poudel, Diwakar (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Crop genetic resources (CGRs) are crucial natural resource which ensure food or livelihood security of billions of people today as well as ensure future agricultural innovations. However, the CGR diversity remaining in in ...
  • On the approximation of Lévy driven Volterra processes and their integrals 

   Di Nunno, Giulia; Fiacco, Andrea; Karlsen, Erik Hove (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Volterra processes appear in several applications ranging from turbulence to energy finance where they are used in the modelling of e.g.temperatures and wind and the related financial derivatives. Volterra processes are ...