Now showing items 32-51 of 131

  • Ecological and cultural factors underlying the global distribution of prejudice 

   Jackson, Joshua Conrad; Van Egmond, Marieke; Choi, Virginia K.; Ember, Carol R; Halberstadt, Jamin; Balanovic, Jovana; Basker, Inger Nordli; Boehnke, Klaus; Buki, Noemi; Fischer, Ronald; Fulop, Marta; Fulmer, Ashley; Homan, Astrid C.; Van Kleef, Gerben A.; Kreemers, Loes; Schei, Vidar; Szabo, Erna; Ward, Colleen; Gelfand, Michele J. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Prejudiced attitudes and political nationalism vary widely around the world, but there has been little research on what predicts this variation. Here we examine the ecological and cultural factors underlying the worldwide ...
  • Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser 

   Sund, Berit; Nesse, Synnøve (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Empowerment and initiative: the mediating role of obligation 

   Wikhamn, Wajda; Selart, Marcus (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Entrepreneurs’ age, institutions, and social value creation goals: A multi-country study 

   Brieger, Steven A; Bäro, Anne; Criaco, Giuseppe; Terjesen, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Epilogue - Service Innovation Actor Engagement: An Integrative Model 

   Hollebeek, Linda D.; Andreassen, Tor Wallin; Smith, Dale; Grönquist, Daniel; Karahasanovic, Amela; Marquez, Alvaro (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Purpose: While (customer) engagement has been proposed as a volitional concept, our structuration theory/S-D logic-informed analyses of actors’ (e.g. employees’) engagement in service innovation reveal engagement as a ...
  • Expanding the Role of Trust in Organizational Change 

   Johansen, Svein Tvedt; Selart, Marcus (Chapter, 2005)
   Trust has a great potential for furtheri ng our understanding of organizational change and learning. This potential however remains largely untapped. It is argued that two reasons as for why this potential remains ...
  • Explaining women's presence on corporate boards: The institutionalization of progressive gender-related policies 

   Thams, Yannick; Bendell, Bari L.; Terjesen, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We draw on a phenomenological model of institutional theory to explore how sub-national policies shape corporate board gender diversity of publicly traded firms. Using a sample of S&P 1500 firms in 49 U.S. states from 2003 ...
  • Explaining women's presence on corporate boards: The institutionalization of progressive gender-related policies 

   Thams, Yannick; Bendell, Bari L.; Terjesen, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We draw on a phenomenological model of institutional theory to explore how sub-national policies shape corporate board gender diversity of publicly traded firms. Using a sample of S&P 1500 firms in 49 U.S. states from ...
  • Forskningsbasert viten om motivasjon av kunnskapsarbeidere 

   Lines, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsarbeideres verdiskapning er sterkt knyttet til motivasjon. Ulike nivå på verdiskapning observeres og disse forskjellene er antakelig mer en refleksjon av ulik motivasjon enn ulik evne, målt ved intelligens og nivå ...
  • Fremtiden for forretningsmodell-innovasjon i Norge 

   Saebi, Tina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Rammebetingelsene til mange bransjer i Norge er i ferd med å endre seg som følge av nye trender som for eksempel delingsøkonomi, tjenestifisering (servitization), åpen innovasjon og behov for økt bærekraft. Det gjør at ...
  • Fusjoner og oppkjøp 

   Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Forskning har vist at selskaper som fusjonerer, ofte ikke klarer å nå sine finansielle mål og gjerne gjør det dårligere enn konkurrentene i årene etter fusjonen. Mange forhold har vært undersøkt for å forsøke å forklare ...
  • Fører investering i kvalitetssystem til prosessledelse? 

   Iden, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen undersøker hvorvidt investering i et kvalitetssystem fører til prosessledelse. Bedrifter i ulike bransjer møter i dag krav fra myndigheter og kunder om å dokumentere bedriftens arbeidsprosesser i et ...
  • Generative innovation: a comparison of lightweight and heavyweight IT 

   Bygstad, Bendik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser 

   Stensaker, Inger G.; Graham, William E. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen ser vi på hva som kan gjøres dersom store omstillinger resulterer i tap av tillit til ledelsen. Vi tar utgangspunkt i litteraturen om tillit for å forstå hva som menes med tillit, hva som leder til tap ...
  • Grunnleggende utfordrende – utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag 

   Eide, Dorthe; Ladegård, Gro; Langåker, Lise; Lines, Rune; Nilsen, Etty; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen tar opp utfordringer ved å undervise på grunnleggende kurs i organisering og ledelse. Problematikken er hovedsakelig motivert av to forhold. For det første er undervisningen ofte studentenes første møte ...
  • Hero shots: involved fathers conquering new discursive territory in consumer culture 

   Molander, Susanna; Kleppe, Ingeborg Astrid; Ostberg, Jacob (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this paper, we explore how visual expressions of culture offer new discursive territory within which consumer cultural ideals can be negotiated on a global scale. Through a critical visual analysis of the revelatory ...
  • Heuristics as an Aid to Inter-organizational Value Creation 

   Neupane, Ganesh Prasad (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this paper is to analyze the moderating effects of heuristics on the relationship between asset specificity, formal contracting/relational contracting and value creation. More importantly, this paper explores ...
  • Hotspot crowding and over-tourism: Antecedents of destination attractiveness 

   Jacobsen, Jens Kristian Steen; Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study develops a unique model capturing antecedents of place attractiveness in tourism hotspot crowding contexts. A structural equation model reveals three density dimensions: one destination image variable and two ...
  • How betrayal affects emotions and subsequent trust 

   Lee, Wing Shing; Selart, Marcus (Journal article, 2015)
   This article investigates the impact of different emotions on trust decisions taking into account the experience of betrayal. Thus, an experiment was created that included one betrayal group and one control group. ...
  • Hva påvirker direkte og myndiggjørende ledelse? 

   Sandvik, Alexander Madsen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Studien undersøker om autonomi, kreativitet og prestasjonsmål og lederes indre og ytre motivasjon påvirker valg av direkte og myndiggjørende ledelse. Data er basert på et representativt utvalg av norske ledere der 2 910 ...