Now showing items 44-63 of 139

  • Forskningsbasert viten om motivasjon av kunnskapsarbeidere 

   Lines, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsarbeideres verdiskapning er sterkt knyttet til motivasjon. Ulike nivå på verdiskapning observeres og disse forskjellene er antakelig mer en refleksjon av ulik motivasjon enn ulik evne, målt ved intelligens og nivå ...
  • Fremtiden for forretningsmodell-innovasjon i Norge 

   Saebi, Tina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Rammebetingelsene til mange bransjer i Norge er i ferd med å endre seg som følge av nye trender som for eksempel delingsøkonomi, tjenestifisering (servitization), åpen innovasjon og behov for økt bærekraft. Det gjør at ...
  • Fusjoner og oppkjøp 

   Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Forskning har vist at selskaper som fusjonerer, ofte ikke klarer å nå sine finansielle mål og gjerne gjør det dårligere enn konkurrentene i årene etter fusjonen. Mange forhold har vært undersøkt for å forsøke å forklare ...
  • Fører investering i kvalitetssystem til prosessledelse? 

   Iden, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen undersøker hvorvidt investering i et kvalitetssystem fører til prosessledelse. Bedrifter i ulike bransjer møter i dag krav fra myndigheter og kunder om å dokumentere bedriftens arbeidsprosesser i et ...
  • Generative innovation: a comparison of lightweight and heavyweight IT 

   Bygstad, Bendik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser 

   Stensaker, Inger G.; Graham, William E. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen ser vi på hva som kan gjøres dersom store omstillinger resulterer i tap av tillit til ledelsen. Vi tar utgangspunkt i litteraturen om tillit for å forstå hva som menes med tillit, hva som leder til tap ...
  • Grunnleggende utfordrende – utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag 

   Eide, Dorthe; Ladegård, Gro; Langåker, Lise; Lines, Rune; Nilsen, Etty; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen tar opp utfordringer ved å undervise på grunnleggende kurs i organisering og ledelse. Problematikken er hovedsakelig motivert av to forhold. For det første er undervisningen ofte studentenes første møte ...
  • Hero shots: involved fathers conquering new discursive territory in consumer culture 

   Molander, Susanna; Kleppe, Ingeborg Astrid; Ostberg, Jacob (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this paper, we explore how visual expressions of culture offer new discursive territory within which consumer cultural ideals can be negotiated on a global scale. Through a critical visual analysis of the revelatory ...
  • Heuristics as an Aid to Inter-organizational Value Creation 

   Neupane, Ganesh Prasad (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this paper is to analyze the moderating effects of heuristics on the relationship between asset specificity, formal contracting/relational contracting and value creation. More importantly, this paper explores ...
  • Hotspot crowding and over-tourism: Antecedents of destination attractiveness 

   Jacobsen, Jens Kristian Steen; Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study develops a unique model capturing antecedents of place attractiveness in tourism hotspot crowding contexts. A structural equation model reveals three density dimensions: one destination image variable and two ...
  • How betrayal affects emotions and subsequent trust 

   Lee, Wing Shing; Selart, Marcus (Journal article, 2015)
   This article investigates the impact of different emotions on trust decisions taking into account the experience of betrayal. Thus, an experiment was created that included one betrayal group and one control group. ...
  • Hva påvirker direkte og myndiggjørende ledelse? 

   Sandvik, Alexander Madsen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Studien undersøker om autonomi, kreativitet og prestasjonsmål og lederes indre og ytre motivasjon påvirker valg av direkte og myndiggjørende ledelse. Data er basert på et representativt utvalg av norske ledere der 2 910 ...
  • Hvordan kan kulturutvikling bidra til økt innovasjon og omstilling? 

   Hillestad, Tore; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er teknologiutvikling, endrede kundepreferanser ...
  • Hvordan virker egentlig sponsing? 

   Skard, Siv E. Rosendahl (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   At publikum oppfatter at en sponsor og et sponsorobjekt passer godt sammen, er i faglitteraturen fremhevet som en viktig suksessfaktor i sponsing. Flere studier har dokumentert at vi både liker og husker sponsorsamarbeid ...
  • Imitation strategies and interfirm networks in the tourism industry: A structure–agency approach 

   Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne; Kvitastein, Olav Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper investigates the association between tourism firms’ imitation strategies and the interfirm network structure in which they are embedded. In particular, it analyzes how imitation contributes to (1) tie formation ...
  • Innovasjon i merkeopplevelser 

   Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi et rammeverk for å forstå merkeopplevelsesdimensjoner og effekter av merkeopplevelser. Vi gir deretter en kort diskusjon av mulige forskjeller mellom produkter og tjenester og diskuterer ...
  • Innovasjon når markedene endres i turbofart! 

   Nysveen, Herbjørn; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen drøfter vi betydningen av innovasjon under hyperkonkurranse: hurtig og dynamisk konkurranse kjennetegnet ved mangel på varige fortrinn. Utgangspunktet er at stadig flere organisasjoner opererer i markeder ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Innovasjonsevne i norske bedrifter : norsk innovasjonsindeks 

   Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...
  • Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms 

   Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper posits that innovation management practices are contingent upon the type of industry, and examines the innovation management practices in a distinctive set of service firms: production-intensive service firms. ...