Now showing items 51-70 of 139

  • Hero shots: involved fathers conquering new discursive territory in consumer culture 

   Molander, Susanna; Kleppe, Ingeborg Astrid; Ostberg, Jacob (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this paper, we explore how visual expressions of culture offer new discursive territory within which consumer cultural ideals can be negotiated on a global scale. Through a critical visual analysis of the revelatory ...
  • Heuristics as an Aid to Inter-organizational Value Creation 

   Neupane, Ganesh Prasad (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this paper is to analyze the moderating effects of heuristics on the relationship between asset specificity, formal contracting/relational contracting and value creation. More importantly, this paper explores ...
  • Hotspot crowding and over-tourism: Antecedents of destination attractiveness 

   Jacobsen, Jens Kristian Steen; Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study develops a unique model capturing antecedents of place attractiveness in tourism hotspot crowding contexts. A structural equation model reveals three density dimensions: one destination image variable and two ...
  • How betrayal affects emotions and subsequent trust 

   Lee, Wing Shing; Selart, Marcus (Journal article, 2015)
   This article investigates the impact of different emotions on trust decisions taking into account the experience of betrayal. Thus, an experiment was created that included one betrayal group and one control group. ...
  • Hva påvirker direkte og myndiggjørende ledelse? 

   Sandvik, Alexander Madsen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Studien undersøker om autonomi, kreativitet og prestasjonsmål og lederes indre og ytre motivasjon påvirker valg av direkte og myndiggjørende ledelse. Data er basert på et representativt utvalg av norske ledere der 2 910 ...
  • Hvordan kan kulturutvikling bidra til økt innovasjon og omstilling? 

   Hillestad, Tore; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er teknologiutvikling, endrede kundepreferanser ...
  • Hvordan virker egentlig sponsing? 

   Skard, Siv E. Rosendahl (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   At publikum oppfatter at en sponsor og et sponsorobjekt passer godt sammen, er i faglitteraturen fremhevet som en viktig suksessfaktor i sponsing. Flere studier har dokumentert at vi både liker og husker sponsorsamarbeid ...
  • Imitation strategies and interfirm networks in the tourism industry: A structure–agency approach 

   Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne; Kvitastein, Olav Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper investigates the association between tourism firms’ imitation strategies and the interfirm network structure in which they are embedded. In particular, it analyzes how imitation contributes to (1) tie formation ...
  • Innovasjon i merkeopplevelser 

   Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi et rammeverk for å forstå merkeopplevelsesdimensjoner og effekter av merkeopplevelser. Vi gir deretter en kort diskusjon av mulige forskjeller mellom produkter og tjenester og diskuterer ...
  • Innovasjon når markedene endres i turbofart! 

   Nysveen, Herbjørn; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen drøfter vi betydningen av innovasjon under hyperkonkurranse: hurtig og dynamisk konkurranse kjennetegnet ved mangel på varige fortrinn. Utgangspunktet er at stadig flere organisasjoner opererer i markeder ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Innovasjonsevne i norske bedrifter : norsk innovasjonsindeks 

   Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...
  • Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms 

   Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper posits that innovation management practices are contingent upon the type of industry, and examines the innovation management practices in a distinctive set of service firms: production-intensive service firms. ...
  • Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons 

   Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This article develops and tests a model to explain consumers’ intention to use mobile services. Through triangulating theories from the diverse fields of information systems research, uses and gratification research, and ...
  • Is Publicity Always Better than Advertising? The Role of Brand Reputation in Communicating Corporate Social Responsibility 

   Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Previous studies on corporate social responsibility (CSR) communication suggest that firms’ social initiatives should be communicated through third-party, non-corporate sources because they are perceived as unbiased and ...
  • Keep searching and you'll find: what do we know about variety creation through firms' search activities for innovation? 

   Laursen, Keld (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper critically reviews and synthesizes the contributions found in theoretical and empirical studies of firm level innovation search processes. It explores the advantages and disadvantages of local and non-local ...
  • Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

   Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Private merker er detaljistenes (kjedenes) egne merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private ...
  • Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter 

   Hansen, Kåre; Mykland, Solfrid; Solbakk, Marianne Nikolaisen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen bygger på en studie av konflikthåndtering og konfliktforståelse i et utvalg norske kunnskapsbedrifter. Det fremgår av studien at det er stor grad av begrepsuklarhet knyttet til konflikter, og at det er vanskelig ...
  • Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsbaserte ressurser er sentrale for bedrifters evne til å konkurrere i et marked. For å utvikle og vedlikeholde slike ressurser er det viktig at ansatte i ulike enheter i virksomheten utveksler erfaringer og deler ...
  • Kvinne og toppleder: Hvilke faktorer fremmer en lederkarriere? 

   Bjørnåli, Ekaterina S.; Farstad, Ingvild; Brovold, Benedicte Kimo; Terjesen, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2018)