Now showing items 58-77 of 139

  • Imitation strategies and interfirm networks in the tourism industry: A structure–agency approach 

   Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne; Kvitastein, Olav Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper investigates the association between tourism firms’ imitation strategies and the interfirm network structure in which they are embedded. In particular, it analyzes how imitation contributes to (1) tie formation ...
  • Innovasjon i merkeopplevelser 

   Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi et rammeverk for å forstå merkeopplevelsesdimensjoner og effekter av merkeopplevelser. Vi gir deretter en kort diskusjon av mulige forskjeller mellom produkter og tjenester og diskuterer ...
  • Innovasjon når markedene endres i turbofart! 

   Nysveen, Herbjørn; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen drøfter vi betydningen av innovasjon under hyperkonkurranse: hurtig og dynamisk konkurranse kjennetegnet ved mangel på varige fortrinn. Utgangspunktet er at stadig flere organisasjoner opererer i markeder ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Innovasjonsevne i norske bedrifter : norsk innovasjonsindeks 

   Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...
  • Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms 

   Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper posits that innovation management practices are contingent upon the type of industry, and examines the innovation management practices in a distinctive set of service firms: production-intensive service firms. ...
  • Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons 

   Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This article develops and tests a model to explain consumers’ intention to use mobile services. Through triangulating theories from the diverse fields of information systems research, uses and gratification research, and ...
  • Is Publicity Always Better than Advertising? The Role of Brand Reputation in Communicating Corporate Social Responsibility 

   Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Previous studies on corporate social responsibility (CSR) communication suggest that firms’ social initiatives should be communicated through third-party, non-corporate sources because they are perceived as unbiased and ...
  • Keep searching and you'll find: what do we know about variety creation through firms' search activities for innovation? 

   Laursen, Keld (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper critically reviews and synthesizes the contributions found in theoretical and empirical studies of firm level innovation search processes. It explores the advantages and disadvantages of local and non-local ...
  • Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

   Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Private merker er detaljistenes (kjedenes) egne merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private ...
  • Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter 

   Hansen, Kåre; Mykland, Solfrid; Solbakk, Marianne Nikolaisen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen bygger på en studie av konflikthåndtering og konfliktforståelse i et utvalg norske kunnskapsbedrifter. Det fremgår av studien at det er stor grad av begrepsuklarhet knyttet til konflikter, og at det er vanskelig ...
  • Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsbaserte ressurser er sentrale for bedrifters evne til å konkurrere i et marked. For å utvikle og vedlikeholde slike ressurser er det viktig at ansatte i ulike enheter i virksomheten utveksler erfaringer og deler ...
  • Kvinne og toppleder: Hvilke faktorer fremmer en lederkarriere? 

   Bjørnåli, Ekaterina S.; Farstad, Ingvild; Brovold, Benedicte Kimo; Terjesen, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Language in International Business: A Review and Agenda for Future Research 

   Tenzer, Helene; Terjesen, Siri; Harzing, Anne-Wil (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A fast growing number of studies demonstrates that language diversity influences almost all management decisions in modern multinational corporations. Whereas no doubt remains about the practical importance of language, ...
  • Leading digital transformation: The Scandinavian way 

   Bygstad, Bendik; Aanby, Hans-Petter; Iden, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Ledelse av kunnskapsarbeid 

   Sandvik, Alexander Madsen (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Arbeidslivet har endret seg til å bli mer kunnskaps- og informasjonsintensivt. Mange private virksomheter har høyt utdannete arbeidstakere som de ønsker å anvende på en mest mulig effektiv måte. Et sentralt spørsmål i den ...
  • “Let’s get out of here!”: Cognitive motivation and maximizing help teams solving an escape room. 

   Schei, Vidar; Sverdrup, Therese E.; Andvik, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Contemporary teams often face complex problem-solving tasks. We theorized that two individual differences previously neglected in team research (cognitive motivation and maximizing) would be helpful for teams facing such ...
  • Linking ethics and economic growth : a comment on hunt 

   Foss, Nicolai Juul (Journal article; Peer reviewed, 2012-07-27)
   Hunt (2012) builds on his work concerning ethics and resource-advantage theory to link personal ethical standards, societal norms, and economic growth but offers few details concerning the precise mechanisms that link ...
  • Low carbon maritime transport: How speed, size and slenderness amounts to Substantial Capital Energy Substitution 

   Lindstad, Haakon; Eskeland, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Three responses that reduce energy consumption and CO2 emissions in maritime transport are slower speeds, larger vessels and slender hull designs. We use crude oil carriers as our illustrative example; these represent ...
  • Male and female entrepreneurs’ employment growth ambitions: the contingent role of regulatory efficiency 

   Darnihamedani, Pourya; Terjesen, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Entrepreneurs start and grow their ventures in a widely varying set of institutional contexts. One differentiator is a country’s regulatory efficiency which encompasses the freedom to start and to run a business without ...