Now showing items 66-85 of 139

  • Keep searching and you'll find: what do we know about variety creation through firms' search activities for innovation? 

   Laursen, Keld (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper critically reviews and synthesizes the contributions found in theoretical and empirical studies of firm level innovation search processes. It explores the advantages and disadvantages of local and non-local ...
  • Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

   Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Private merker er detaljistenes (kjedenes) egne merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private ...
  • Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter 

   Hansen, Kåre; Mykland, Solfrid; Solbakk, Marianne Nikolaisen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen bygger på en studie av konflikthåndtering og konfliktforståelse i et utvalg norske kunnskapsbedrifter. Det fremgår av studien at det er stor grad av begrepsuklarhet knyttet til konflikter, og at det er vanskelig ...
  • Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsbaserte ressurser er sentrale for bedrifters evne til å konkurrere i et marked. For å utvikle og vedlikeholde slike ressurser er det viktig at ansatte i ulike enheter i virksomheten utveksler erfaringer og deler ...
  • Kvinne og toppleder: Hvilke faktorer fremmer en lederkarriere? 

   Bjørnåli, Ekaterina S.; Farstad, Ingvild; Brovold, Benedicte Kimo; Terjesen, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Language in International Business: A Review and Agenda for Future Research 

   Tenzer, Helene; Terjesen, Siri; Harzing, Anne-Wil (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A fast growing number of studies demonstrates that language diversity influences almost all management decisions in modern multinational corporations. Whereas no doubt remains about the practical importance of language, ...
  • Leading digital transformation: The Scandinavian way 

   Bygstad, Bendik; Aanby, Hans-Petter; Iden, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Ledelse av kunnskapsarbeid 

   Sandvik, Alexander Madsen (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Arbeidslivet har endret seg til å bli mer kunnskaps- og informasjonsintensivt. Mange private virksomheter har høyt utdannete arbeidstakere som de ønsker å anvende på en mest mulig effektiv måte. Et sentralt spørsmål i den ...
  • “Let’s get out of here!”: Cognitive motivation and maximizing help teams solving an escape room. 

   Schei, Vidar; Sverdrup, Therese E.; Andvik, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Contemporary teams often face complex problem-solving tasks. We theorized that two individual differences previously neglected in team research (cognitive motivation and maximizing) would be helpful for teams facing such ...
  • Linking ethics and economic growth : a comment on hunt 

   Foss, Nicolai Juul (Journal article; Peer reviewed, 2012-07-27)
   Hunt (2012) builds on his work concerning ethics and resource-advantage theory to link personal ethical standards, societal norms, and economic growth but offers few details concerning the precise mechanisms that link ...
  • Low carbon maritime transport: How speed, size and slenderness amounts to Substantial Capital Energy Substitution 

   Lindstad, Haakon; Eskeland, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Three responses that reduce energy consumption and CO2 emissions in maritime transport are slower speeds, larger vessels and slender hull designs. We use crude oil carriers as our illustrative example; these represent ...
  • Male and female entrepreneurs’ employment growth ambitions: the contingent role of regulatory efficiency 

   Darnihamedani, Pourya; Terjesen, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Entrepreneurs start and grow their ventures in a widely varying set of institutional contexts. One differentiator is a country’s regulatory efficiency which encompasses the freedom to start and to run a business without ...
  • Matched on job qualities? Single and coupled parents in European comparison 

   Esser, Ingrid; Olsen, Karen Modesta (Chapter; Peer reviewed, 2018)
  • Medarbeidereide bedrifter : når de ansatte eier arbeidsplassen 

   Økland, Gunnar Magne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Medarbeidereide bedrifter betyr at ansatte som arbeider i en bedrift, har ervervet og besitter en del av egenkapitalen. Artikkelen gir oversikt over tre former for medarbeidereide bedrifter, geografisk utbredelse, ...
  • Motiver for å delta i eventer: betydningen av deltakernes rolle 

   Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn; Oklevik, Ove (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   I dette kapitlet ser vi på hvordan ulike motiver påvirker eventdeltakelse blant deltakere med ulike roller – rolle som kun publikum, kun frivillig, kun utøver eller kombinasjoner av disse. Resultatene fra en forstudie og ...
  • My first employee: an empirical investigation 

   Coad, Alex; Nielsen, Kristian; Timmermans, Bram (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The challenge for solo entrepreneurs to add their first employee is arguably the single biggest growth event facing any growing firm. To understand how this event affects performance, and the antecedents of hiring, we ...
  • Når kreative team mangler kreativitet 

   Schei, Vidar; Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Mange ledere sverger til bruken av team for å utvikle kreative ideer. Forskning viser imidlertid at team ofte er lite kreative. Formålet med denne artikkelen er å gi innsikt i hvorfor team mangler kreativitet, og hvordan ...
  • Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 

   Lien, Lasse B.; Knudsen, Eirik Sjåholm (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Finanskriser studeres stort sett på aggregert nivå med fokus på hvordan BNP, konkursfrekvenser, sysselsetting, renter og andre aggregerte størrelser endrer seg. Dette gjør at vi vet relativt mye om de overordnede effektene ...
  • Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra ...
  • Organisasjonskultur: Aktivum eller barriere for radikal innovasjon og transformasjon? 

   Hillestad, Tore; Grönquist, Daniel Nordstad; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bedrifters kapasitet til innovasjon og omstilling har gjennom en rekke studier blitt trukket frem som en viktig potensiell kilde til varige konkurransefortrinn. Samtidig viser forskning og teoretiske bidrag hvordan ...