Now showing items 77-96 of 139

  • Male and female entrepreneurs’ employment growth ambitions: the contingent role of regulatory efficiency 

   Darnihamedani, Pourya; Terjesen, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Entrepreneurs start and grow their ventures in a widely varying set of institutional contexts. One differentiator is a country’s regulatory efficiency which encompasses the freedom to start and to run a business without ...
  • Matched on job qualities? Single and coupled parents in European comparison 

   Esser, Ingrid; Olsen, Karen Modesta (Chapter; Peer reviewed, 2018)
  • Medarbeidereide bedrifter : når de ansatte eier arbeidsplassen 

   Økland, Gunnar Magne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Medarbeidereide bedrifter betyr at ansatte som arbeider i en bedrift, har ervervet og besitter en del av egenkapitalen. Artikkelen gir oversikt over tre former for medarbeidereide bedrifter, geografisk utbredelse, ...
  • Motiver for å delta i eventer: betydningen av deltakernes rolle 

   Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn; Oklevik, Ove (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   I dette kapitlet ser vi på hvordan ulike motiver påvirker eventdeltakelse blant deltakere med ulike roller – rolle som kun publikum, kun frivillig, kun utøver eller kombinasjoner av disse. Resultatene fra en forstudie og ...
  • My first employee: an empirical investigation 

   Coad, Alex; Nielsen, Kristian; Timmermans, Bram (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The challenge for solo entrepreneurs to add their first employee is arguably the single biggest growth event facing any growing firm. To understand how this event affects performance, and the antecedents of hiring, we ...
  • Når kreative team mangler kreativitet 

   Schei, Vidar; Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Mange ledere sverger til bruken av team for å utvikle kreative ideer. Forskning viser imidlertid at team ofte er lite kreative. Formålet med denne artikkelen er å gi innsikt i hvorfor team mangler kreativitet, og hvordan ...
  • Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 

   Lien, Lasse B.; Knudsen, Eirik Sjåholm (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Finanskriser studeres stort sett på aggregert nivå med fokus på hvordan BNP, konkursfrekvenser, sysselsetting, renter og andre aggregerte størrelser endrer seg. Dette gjør at vi vet relativt mye om de overordnede effektene ...
  • Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra ...
  • Organisasjonskultur: Aktivum eller barriere for radikal innovasjon og transformasjon? 

   Hillestad, Tore; Grönquist, Daniel Nordstad; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bedrifters kapasitet til innovasjon og omstilling har gjennom en rekke studier blitt trukket frem som en viktig potensiell kilde til varige konkurransefortrinn. Samtidig viser forskning og teoretiske bidrag hvordan ...
  • Organizational Transformation Through Service Design: The Institutional Logics Perspective 

   Kurtmollaiev, Seidali; Fjuk, Annita; Pedersen, Per Egil; Clatworthy, Simon; Kvale, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Ownership Competence 

   Foss, Nicolai Juul; Klein, Peter G.; Lien, Lasse B.; Zellweger, Thomas; Zenger, Todd (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Ownership is fundamental to firm strategy, organization, and governance. Standard ownership concepts—mainly derived from agency and incomplete contracting theories—focus on its incentive effects. However, these concepts ...
  • Pacifying the Algorithm – Anticipatory compliance in the face of algorithmic management in the gig economy 

   Bucher, Eliane; Schou, Peter Kalum; Waldkirch, Matthias (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Algorithmic management is used to govern digital work platforms such as Upwork or Fiverr. However, algorithmic decision-making is often non-transparent and rapidly evolving, forcing workers to constantly adapt their ...
  • Påvirker kjønn forhandlinger? 

   Schei, Vidar; Rognes, Jørn Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det synes å være en utbredt oppfatning at kvinner er dårlige til å forhandle. Nyere internasjonal forskning viser imidlertid at det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Og det avgjørende er hvorvidt forhandlingssituasjonen ...
  • Perceived mortality and perceived morality: Perceptions of value-orientation are more likely when a decision is preceded by a mortality reminder 

   Nordmo, Mads; Norman, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The questions addressed in this paper are whether and how reported mortality reminders can function as an indication of sincerity when communicating ambiguously motivated decisions. In two experiments, ...
  • Positive uncertainty: the benefit of the doubt in advertising 

   Ketelaar, Paul; Van'T Riet, Jonathan; Thorbjørnsen, Helge; Buijzen, Moniek (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Positive uncertainty refers to uncertainty surrounding an anticipated positive outcome. It provides consumers with the opportunity to imagine and speculate on a product’s or experience’s potentially positive characteristics. ...
  • Prosessledelse og innovasjon: En litteraturstudie 

   Iden, Jon; Andestad, Martin; Grung-Olsen, Hans-Christian (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen studerer hvilken innvirkning prosessledelse har på bedrifters innovasjonsevne. Artikkelen deler prosessledelse inn i seks dimensjoner, og det gjøres en litteraturstudie for å avdekke sammenhengen mellom ...
  • Psykologisk kontrakt - et nytt ledelsesperspektiv? 

   Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen kobles dyadisk ledelsesteori med psykologisk kontraktsteori. Det argumenteres for at fokus på den psykologiske kontrakten vil gi lederen mulighet til å forstå den enkelte medarbeider, samt at fokus flyttes ...
  • Related and unrelated variety in a tourism context 

   Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas; Jakobsen, Stig-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Although the topic of destination development has received much attention (Haugland, Ness, Grønseth, & Aarstad, 2011), there has been a limited focus on how the composition of an industry structure can influence growth in ...
  • The role of regulatory focus and trustworthiness in knowledge transfer and leakage in alliances 

   Qiu, Xinlu; Haugland, Sven Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Rom for læring: betydningen av handlingsrom for ledelse 

   Espedal, Bjarne; Kvitastein, Olav A. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I ledelseslitteraturen framstilles handlingsrom som en faktor som gir a) ledere endringskapasitet eller evne til å fatte endringsrelaterte valg og b) mulighet til å gjennomføre valgene (endringene). Endringskapasitet er ...