Now showing items 81-100 of 131

  • Påvirker kjønn forhandlinger? 

   Schei, Vidar; Rognes, Jørn Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det synes å være en utbredt oppfatning at kvinner er dårlige til å forhandle. Nyere internasjonal forskning viser imidlertid at det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Og det avgjørende er hvorvidt forhandlingssituasjonen ...
  • Perceived mortality and perceived morality: Perceptions of value-orientation are more likely when a decision is preceded by a mortality reminder 

   Nordmo, Mads; Norman, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The questions addressed in this paper are whether and how reported mortality reminders can function as an indication of sincerity when communicating ambiguously motivated decisions. In two experiments, ...
  • Positive uncertainty: the benefit of the doubt in advertising 

   Ketelaar, Paul; Van'T Riet, Jonathan; Thorbjørnsen, Helge; Buijzen, Moniek (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Positive uncertainty refers to uncertainty surrounding an anticipated positive outcome. It provides consumers with the opportunity to imagine and speculate on a product’s or experience’s potentially positive characteristics. ...
  • Prosessledelse og innovasjon: En litteraturstudie 

   Iden, Jon; Andestad, Martin; Grung-Olsen, Hans-Christian (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen studerer hvilken innvirkning prosessledelse har på bedrifters innovasjonsevne. Artikkelen deler prosessledelse inn i seks dimensjoner, og det gjøres en litteraturstudie for å avdekke sammenhengen mellom ...
  • Psykologisk kontrakt - et nytt ledelsesperspektiv? 

   Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen kobles dyadisk ledelsesteori med psykologisk kontraktsteori. Det argumenteres for at fokus på den psykologiske kontrakten vil gi lederen mulighet til å forstå den enkelte medarbeider, samt at fokus flyttes ...
  • Related and unrelated variety in a tourism context 

   Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas; Jakobsen, Stig-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Although the topic of destination development has received much attention (Haugland, Ness, Grønseth, & Aarstad, 2011), there has been a limited focus on how the composition of an industry structure can influence growth in ...
  • The role of regulatory focus and trustworthiness in knowledge transfer and leakage in alliances 

   Qiu, Xinlu; Haugland, Sven Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Rom for læring: betydningen av handlingsrom for ledelse 

   Espedal, Bjarne; Kvitastein, Olav A. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I ledelseslitteraturen framstilles handlingsrom som en faktor som gir a) ledere endringskapasitet eller evne til å fatte endringsrelaterte valg og b) mulighet til å gjennomføre valgene (endringene). Endringskapasitet er ...
  • Samskaping og innovasjon 

   Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Formålet med denne artikkelen er å se på betydningen av samspillet mellom kunder og organisasjoner som kilde til innovasjon – samskaping. Vi tar først et tilbakeblikk på utviklingen av dette samspillet og presenterer ...
  • Satisfaction in buyer-seller relationships - Influence of cultural differences 

   Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Nilssen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper addresses the possible influence of cultural differences on satisfaction in cross-national buyerseller relationships. Building and maintaining buyer–seller relationships have for long been acknowledged as ...
  • Say it’s fantastic or say nothing at all: Effects of feedback on consumers’ satisfaction with the outcome of co-production 

   Furenes, May Irene; Gjerald, Olga; Øgaard, Torvald (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Scenarioer som grunnlag for innovasjon 

   Christensen, Gunnar E.; Haxhiraj, Suela; Iden, Jon; Methlie, Leif B. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen belyser hvordan bedrifter kan omgjøre fremtidsbilder til strategiske beslutninger for innovasjon. I første del av artikkelen drøftes teori og begreper som omhandler koblingen mellom scenario­analyse og innovasjon. ...
  • Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes 

   Magelssen, Morten; Le, Nhat Quang; Supphellen, Magne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background Controversies arise over abortion, assisted dying and conscientious objection (CO) in healthcare. The purpose of the study was to examine the relationship between attitudes towards these bioethical dilemmas, and ...
  • Seleksjon i næringslivet 

   Knudsen, Eirik Sjåholm; Lien, Lasse B. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Næringslivet kan ses på som en stor seleksjonsmekanisme. På sitt beste er det en seleksjonsmekanisme som kontinuerlig reallokerer ressurser dit produktiviteten er høyest og til de beste nye ideene. For at denne seleksjonsprosessen ...
  • Service-Dominant Logic and Licensing in International B2B Markets 

   Uusitalo, Olavi; Grønhaug, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper asks whether the service - dominant logic is superior to the traditional goods - dominant logic for the use of licensing to commercialize new technologies internationally – and why so. To answer this ...
  • Short-sighted greed? Focusing on the future promotes reputation-based generosity 

   Sjåstad, Hallgeir (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Strategizing for environmentally sustainable praxis : the case of "green operations" 

   Gjøsæter, Åge; Grønhaug, Kjell; Xie, Chunyan (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The paper investigates how a strategic idea to operate offshore service vessels in an environmentally sustainable way was transformed into practical realities. The research case was a campaign to reduce the consumption of ...
  • Structural Impacts on Formation of Self-Efficacy and Its Performance Effects 

   Mustafa, Ghulam; Almazrouei, Hanan Saber; Grønhaug, Kjell; Almazrouei, Hanan Saber (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The role of organizational structure as an important contextual variable has long been recognized in affecting a host of employee attitudes and behaviors, but there is a dearth of theoretical and empirical research that ...
  • Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design 

   Raaheim, Arild; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ulike studier som har analysert erfaringer med omvendt undervisning (flipped classroom) viser til dels sprikende resultater. Noen studier viser at studentenes engasjement, motivasjon og læringsutbytte øker med innføringen ...
  • Styringsmodeller for digitalisering 

   Bygstad, Bendik; Iden, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2017)