Now showing items 92-111 of 139

  • Prosessledelse og innovasjon: En litteraturstudie 

   Iden, Jon; Andestad, Martin; Grung-Olsen, Hans-Christian (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen studerer hvilken innvirkning prosessledelse har på bedrifters innovasjonsevne. Artikkelen deler prosessledelse inn i seks dimensjoner, og det gjøres en litteraturstudie for å avdekke sammenhengen mellom ...
  • Psykologisk kontrakt - et nytt ledelsesperspektiv? 

   Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen kobles dyadisk ledelsesteori med psykologisk kontraktsteori. Det argumenteres for at fokus på den psykologiske kontrakten vil gi lederen mulighet til å forstå den enkelte medarbeider, samt at fokus flyttes ...
  • Related and unrelated variety in a tourism context 

   Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas; Jakobsen, Stig-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Although the topic of destination development has received much attention (Haugland, Ness, Grønseth, & Aarstad, 2011), there has been a limited focus on how the composition of an industry structure can influence growth in ...
  • The role of regulatory focus and trustworthiness in knowledge transfer and leakage in alliances 

   Qiu, Xinlu; Haugland, Sven Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Rom for læring: betydningen av handlingsrom for ledelse 

   Espedal, Bjarne; Kvitastein, Olav A. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I ledelseslitteraturen framstilles handlingsrom som en faktor som gir a) ledere endringskapasitet eller evne til å fatte endringsrelaterte valg og b) mulighet til å gjennomføre valgene (endringene). Endringskapasitet er ...
  • Samskaping og innovasjon 

   Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Formålet med denne artikkelen er å se på betydningen av samspillet mellom kunder og organisasjoner som kilde til innovasjon – samskaping. Vi tar først et tilbakeblikk på utviklingen av dette samspillet og presenterer ...
  • Satisfaction in buyer-seller relationships - Influence of cultural differences 

   Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Nilssen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper addresses the possible influence of cultural differences on satisfaction in cross-national buyerseller relationships. Building and maintaining buyer–seller relationships have for long been acknowledged as ...
  • Say it’s fantastic or say nothing at all: Effects of feedback on consumers’ satisfaction with the outcome of co-production 

   Furenes, May Irene; Gjerald, Olga; Øgaard, Torvald (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Scenarioer som grunnlag for innovasjon 

   Christensen, Gunnar E.; Haxhiraj, Suela; Iden, Jon; Methlie, Leif B. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen belyser hvordan bedrifter kan omgjøre fremtidsbilder til strategiske beslutninger for innovasjon. I første del av artikkelen drøftes teori og begreper som omhandler koblingen mellom scenario­analyse og innovasjon. ...
  • Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes 

   Magelssen, Morten; Le, Nhat Quang; Supphellen, Magne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background Controversies arise over abortion, assisted dying and conscientious objection (CO) in healthcare. The purpose of the study was to examine the relationship between attitudes towards these bioethical dilemmas, and ...
  • Seleksjon i næringslivet 

   Knudsen, Eirik Sjåholm; Lien, Lasse B. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Næringslivet kan ses på som en stor seleksjonsmekanisme. På sitt beste er det en seleksjonsmekanisme som kontinuerlig reallokerer ressurser dit produktiviteten er høyest og til de beste nye ideene. For at denne seleksjonsprosessen ...
  • Service-Dominant Logic and Licensing in International B2B Markets 

   Uusitalo, Olavi; Grønhaug, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper asks whether the service - dominant logic is superior to the traditional goods - dominant logic for the use of licensing to commercialize new technologies internationally – and why so. To answer this ...
  • Short-sighted greed? Focusing on the future promotes reputation-based generosity 

   Sjåstad, Hallgeir (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Strategizing for environmentally sustainable praxis : the case of "green operations" 

   Gjøsæter, Åge; Grønhaug, Kjell; Xie, Chunyan (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The paper investigates how a strategic idea to operate offshore service vessels in an environmentally sustainable way was transformed into practical realities. The research case was a campaign to reduce the consumption of ...
  • Structural Impacts on Formation of Self-Efficacy and Its Performance Effects 

   Mustafa, Ghulam; Almazrouei, Hanan Saber; Grønhaug, Kjell; Almazrouei, Hanan Saber (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The role of organizational structure as an important contextual variable has long been recognized in affecting a host of employee attitudes and behaviors, but there is a dearth of theoretical and empirical research that ...
  • Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design 

   Raaheim, Arild; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ulike studier som har analysert erfaringer med omvendt undervisning (flipped classroom) viser til dels sprikende resultater. Noen studier viser at studentenes engasjement, motivasjon og læringsutbytte øker med innføringen ...
  • Styringsmodeller for digitalisering 

   Bygstad, Bendik; Iden, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Styringsmodeller for digitalisering 

   Bygstad, Bendik; Iden, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Supply Chain Management under uncertain supply 

   Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper examine whether supply chain management (SCM) literature prescriptions yield better performance as advocated. Companies try to benefit from theoretical knowledge to improve their performance and thus enhance ...
  • The asymmetrical force of persuasive knowledge across the positive–negative divide 

   Nordmo, Mads; Selart, Marcus (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In two experimental studies we explore to what extent the general effects of positive and negative framing also apply to positive and negative persuasion. Our results reveal that negative persuasion induces substantially ...