Now showing items 515-534 of 542

  • Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer 

   Andersen, Christian; Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2003-06)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3650 ”Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer”. Prosjektet er finansiert av Statnett SF. I rapportens første del omtales det teoretiske grunnlaget for ...
  • Valgets kval : erfaringer ved innføring av brukervalg 

   Rusten, Grete; Sunnevåg, Kjell J.; Ektvedt, Tone Marie (Rapport, Research report, 2004-08)
   I 2002 initierte Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund et nettverkssamarbeid mellom kommuner om friere brukervalg i Norge. Arbeidet inngikk i regjeringens arbeid med å stimulere til ...
  • Value of predicting environmental variation in fishery management 

   Moxnes, Erling (Report, Research report, 2001-12)
   Decision-makers are often concerned with forecasts of environmental variables. In accordance with this the quality of forecasts is often discussed. The interest in forecasts also show up in much modeling activity. However, ...
  • Veien mot kunnskapslandet : utfordringer for det norske utdanningssystemet 

   Salvanes, Kjell Gunnar; Møen, Jarle; Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn; Bjorvatn, Kjetil (Rapport, Research report, 2008-01)
   Denne rapporten er underlagsdokument for et innlegg på NHOs årskonferanse 2008 med samme tittel som rapporten, Veien mot kunnskapslandet - utfordringer for det norske utdanningssystemet. Rapporten sammenfatter den ...
  • Vekst i havbruk : en samfunnsøkonomisk analyse av gevinstpotensialet 

   Gaasland, Ivar (Rapport, Research report, 2008-04)
   Oppdrett av laks og ørret er en relativt ny næring i Norge som har opplevd en sterk vekst siden oppstarten på 1970-tallet. I dag har næringen en høyere førstehåndsverdi enn totalt for villfanget fisk i Norge. Forskning på ...
  • Velferdsøkonomiske effekter av straffetoll på laks til EU 

   Lorentzen, Torbjørn; Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2006-03)
   Norsk oppdrettsnæring eksporterer over 90 % av produksjonen. Eksportverdien var 13.5 milliarder kroner i 2005. 70 % av verdien ble realisert i EU-markedet. Den sterke avhengigheten til de utenlandske markedene medfører ...
  • Verdikjedekoplinger og nettverk blant bedrifter i Bergensregionen 

   Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2000-06)
   Denne rapporten retter søkelyset mot verdikjedekoplinger og nettverk i Bergensregionen. Rapporten anvender et bedriftsperspektiv og analyserer for det første hvilke verdikjede-koplinger som er etablert i denne regionen. ...
  • Verdikjedeorganisering og kjedemakt i norsk dagligvarehandel 

   Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne (Rapport, Research report, 2001-10)
   Dagligvarehandelen i Norge har i løpet av de siste ti til femten årene gjennomgått store endringer. Fra en situasjon med mange små og uavhengige aktører er dagens bilde kjennetegnet av kjeder og større systemer basert på ...
  • Verdiskaping på Vestlandet 

   Rusten, Grete (Rapport, Research report, 2004-06)
   Forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har på oppdrag for Sparebanken Vest Think Tank for næringslivet på Vestlandet utarbeidet en rapport som inneholder fakta om verdiskaping avgrenset til de viktigste ...
  • Verdiskapning i fiskeindustrien : kommentarer til Grønnevetutvalgets innstilling 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2005-02)
   Grønnevetutvalgets innstilling Verdiskaping i fiskeindustrien forelå i 2004. Innstillingen presenterte en rekke tiltak som kan gi grunnlag for bedring i fiskeindustriens lønnsomhet. Forslagene har skapt en frisk debatt ...
  • Verdsetting av oljeselskaper : implikasjoner for selskapsatferd 

   Osmundsen, Petter (Rapport, Research report, 2002-06)
   Rapporten går igjennom styringssignaler som aksjemarkedet gir til børsnoterte selskaper, og relaterer dette til agentteori. Oljeselskaper benyttes som case. Markedet responderer på finansielle signaler fra selskapene. ...
  • Vertical relationships in the value chain : an analysis based on price information for cod and salmon in Europe 

   Asche, Frank; Hartmann, Jessica; Fofana, Abdulai; Jaffry, Shabbar; Menezes, Rui (Report, Research report, 2002-02)
   In this report we investigate the value chains for two of the most important species in the sea food trade in Europe, cod and salmon, using only price data. For cod we investigate value chains from Norway to Portugal and ...
  • Vinnerens forbannelse 

   Christensen, Eirik N. (Rapport, Research report, 2003-08)
   Rapportens fokus er rettet mot vinnerens forbannelse. Fremstillingen tar for seg auksjonsteori og spesielt den teori som omhandler vinnerens forbannelse. Videre presenteres en del historie for fagfeltet eksperimentell ...
  • Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv 

   Heum, Per; Bjorvatn, Afsaneh; Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Skjeret, Frode (Rapport;2014:2, Research report, 2014-03)
   Rapporten presenterer en samfunnsøkonomisk analyse av å arrangere Vinter-OL i Oslo i 2022. Analysen er gjennomført som en del av arbeidet med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for Regjeringen når det skal tas stilling ...
  • Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy : hvordan budsjett og alternative verktøy bidrar til verdiskapning, sett fra controllernes perspektiv 

   Moløkken, Nina; Ytre-Hauge, Ida Elise (Rapport, Research report, 2009-08)
   Temaet for utredningen er hvordan budsjett og alternative styringsverktøy påvirker verdiskapning i bedrifter, sett fra controllernes perspektiv. Det har med tiden vokst frem en omfattende kritikk av budsjett, og utredningen ...
  • Weight restrictions in the DEA benchmarking modul for Norwegian electricity distribution companies : size and structural variables 

   Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette; Camanho, Ana (Report, Research report, 2009-11)
   We have previously, in report 33/08, looked at possible weight restrictions for the so-called “geography” variables in the DEA model for the distribution networks. In this report we consider weight restrictions for the ...
  • Weight restrictions on geography variables in the DEA benchmarking model for Norwegian electricity distribution companies 

   Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette; Camanho, Ana (Report, Research report, 2008-12)
   The DEA model for the distribution networks is designed to take into account the diverse operating conditions of the companies through so-called “geography” variables. Our analyses show that companies with difficult operating ...
  • The welfare effects of tax competition reconsidered : politicians and political institutions 

   Janeba, Eckhard; Schjelderup, Guttorm (Report, Research report, 2008-06)
  • What makes employees trust forecasted numbers? 

   Austrheim, Malene; Solheim, Sonja Lee (Report;2015:19, Research report, 2015-12)
   Volatile and changing market conditions have made financial planning tools of increasing importance for managers and practitioners. In recent years, the use of traditional budgets has been criticised as a management control ...
  • Willingness to pay for web-based movie services 

   Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per E. (Report, Research report, 2006-05)
   Consumers’ willingness to pay for digital adventure-oriented media in everyday life is an unexplored research field. In this study, willingness to pay and parts of the nomological network of willingness to pay is presented. ...