• Kundeforhold i regnskapsførerbransjen 

      Aanes, Ingunn (Rapport;2013:8, Research report, 2013-10)
      Formålet med masterutredningen var å få bedre innsikt i, og forståelse av, kundeforhold i leverandør-kunderelasjoner. Utredningen bygger på 17 dybdeintervjuer av regnskapsførere og kunder av regnskapsførere. Kundebedriftene ...