• Causes and effects of FDI by the Norwegian maritime industry 

   Kind, Hans Jarle; Strandenes, Siri Pettersen (Report, Research report, 2000-12)
   In this paper we analyse foreign direct investments (FDI) in Asia by the Norwegian maritime industry. We focus on three topics: - Why do Norwegian maritime companies invest abroad? - What are the effects of maritime foreign ...
  • Globetrotterne : norsk økonomi i en verden med fri handel, arbeidsvandring og internasjonaliserte bedrifter 

   Bjorvatn, Kjetil; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda; Tenold, Stig; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle (Rapport, Research report, 2007-04)
   Denne rapporten belyser hvordan globaliseringen vil påvirke norsk næringsstruktur og utenrikshandel de neste 50 årene. Globalisering fører til at Norge vil stå overfor en helt ny utenriksøkonomi. De vestlige lands handel ...
  • De gode hjelperne - virkninger av utviklingen i Kina og India for norsk økonomi 

   Bjorvatn, Kjetil; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda; Tenold, Stig; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle (Rapport, Research report, 2006-10)
   Rapporten belyser hvordan den økonomiske utviklingen i Kina og India vil påvirke norsk økonomi de neste 50 årene – hva den betyr for konkurranseutsatt virksomhet, hvordan næringsstrukturen vil endres, hvor store gevinster ...
  • Implikasjoner for norsk næringspolitikk av sentrale utviklingstrekk i EU 

   Hagen, Kåre Petter; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle; Midelfart, Karen Helene; Mæstad, Ottar (Rapport, Research report, 2004-03)
   Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført ved Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS), SNF, for Nærings- og handelsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å fokusere på sentrale ...
  • Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester 

   Gabrielsen, Tommy Staahl; Jakubanecs, Alexander; Kind, Hans Jarle; Nilsen, Øivind Anti; Skjeret, Frode André; Sørgard, Lars; Thorbjørnsen, Helge; Østbye, Helge (Rapport;2015:2, Research report, 2015-03)
   Formålet med denne studien har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av noen utvalgte NRK-tjenester. Vi finner at nrk.no er noe differensiert fra andre store nasjonale nettsteder for nasjonale nyhets- og ...