• Kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter 

   Knivsflå, Kjell Henry; Rud, Linda; Sættem, Frode (Rapport, Research report, 2000-10)
   Kapitalmarkedet for små og mellomstore bedrifter står overfor problemer med tilgang på risikovillig kapital. Informasjonsproblemer og problemer med likviditet og annenhåndsomsetning blir fremholdt som viktige underliggende ...
  • The stock market and investment in the small and open Norwegian economy 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Report, Research report, 2000-10)
   The relationship between the stock market and investment is analyzed by utilizing a multivariate vector autoregressive model, which also includes fundamentals represented by production and the bank interest rate. Two ...