Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFjell, Kenneth
dc.contributor.authorBjorvatn, Afsane
dc.contributor.authorHagen, Kåre Petter
dc.contributor.authorRusten, Grete
dc.date.accessioned2006-07-07T10:34:45Z
dc.date.available2006-07-07T10:34:45Z
dc.date.issued2000-03
dc.identifier.isbn82-491-0033-6 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164695
dc.description.abstractKonsesjonen fastsatt av Samferdselsdepartementet 1.10. 1997 (revidert 29.10. 1999) og gjeldende fram til 30.9. 2001 er tildelt Posten Norge BA. Posten skal sørge for en effektiv formidling i Norge av landsdekkende postsendinger (basistjenester) til rimelige priser og god kvalitet. Merkostnader ved å opprettholde et servicenivå utover det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dekkes gjennom inntekter fra tildelt enerettsområde og bevilgning fra staten til kjøp av posttjenester. Dette prosjektet utført på oppdrag for Samferdselsdepartementet har hatt som formål å utrede og analysere velferdsmessige og fordelingsmessige virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet. Spesielt drøftes enerettens betydning for å opprettholde et tilbud av landsdekkende posttjenester, og nytten samfunnet/distriktene har av at staten kjøper bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester. Arbeidet tar utgangspunkt i de overordnede politiske målsettinger som er trukket opp blant annet gjennom stortingsmeldinger og gjennom EU-direktivet for postområdet. Endrede markedsbetingelser som følge av teknologiske endringer og tiltagende konkurranse er et av de forhold som drøftes. Hvordan vilkårene for å organisere et effektivt nett sett i lys av geografiske og bosettingsmessige betingelser, er også tema i prosjektet. Med utgangspunkt i den offentlige målsettingen om et landsdekkende og likeverdig tjenestetilbud, vurderes tilgjengelige statlige virkemidler og velferdsvirkninger. Det gjøres også en overordnet vurdering av nytten av å opprettholde ulønnsomme posttjenester. En oversikt over geografiske, konkurransemessige og reguleringsmessige forhold på postområdet for Finland, Nederland, Storbritannia, Sverige og New Zealand inngår. Rapporten er basert på intervjuer med nøkkelpersoner i Posten. Andre kilder er interne dokumenter fra Posten, Samferdselsdepartementet og Post- og Teletilsynet, dokumenter fra andre lands tilsynsmyndigheter og post-administrasjoner samt publisert faglitteratur.en
dc.format.extent1766027 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2000:6en
dc.titleSamfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdeten
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel