Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSissener, Elin Helene
dc.contributor.authorBjørndal, Trond
dc.contributor.authorAsche, Frank
dc.date.accessioned2006-06-23T10:41:20Z
dc.date.available2006-06-23T10:41:20Z
dc.date.issued2003-09
dc.identifier.isbn82-491-0268-1 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164737
dc.description.abstractDenne rapporten er todelt, hvor første del tar for seg effekten av EFTAs frihandelsavtaler for norsk fiskerinæring, mens andre del omhandler effekten av EUs tollfrie kvoter. EFTA har de siste ti årene inngått en rekke frihandelsavtaler som har lettet markedsadgangen betydelig for norske fiskeprodukter til land utenfor EU. For å undersøke effekten av disse avtalene har vi sett på hvordan norsk eksportandel av de viktigste fiskeproduktene til de aktuelle land har utviklet seg over tid, hvordan Norges markedsandel har endret seg i disse landene, samt hvordan fangst, pris og andre faktorer kan ha påvirket disse forholdene. Til så godt som alle landene er det en positiv effekt av frihandelsavtalene ved at eksporten av de viktigste fiskeproduktene øker i perioden like etter at avtalene trår i kraft. Det er også tegn på at norske markedsandeler i de forskjellige landene øker. I flere tilfeller ser vi imidlertid at andelene til de aktuelle land reduseres etter noen år, slik at det kan se ut som om avtalene gir en engangsgevinst, som ikke nødvendigvis vedvarer etter hvert som andre konkurranseparametere endres. Om lag to tredjedeler av kompensasjonskvotene til EU blir fullt utnyttet, og for disse produktene blir da eksporten til EU begrenset av tollen som virker fullt ut på marginen. De tollfrie kvotene er likevel positive fordi de leder til en inntektsoverføring fra EU til norske fiskeeksportører. Når det gjelder kvotene som ikke utnyttes er norske eksportører etter all sannsynlighet ikke konkurransedyktige, da de i praksis har fri markedsadgang.en
dc.format.extent634997 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNF/Senter for fiskeriøkonomien
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2003:12en
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries90en
dc.titleEFTA-frihandelsavtaler - døråpnere for norsk fiskeeksport? : en analyse av handelsmønstre mellom Norge og tredjeland og virkningene av EUs kompensasjonkvoteren
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel