Now showing items 331-350 of 809

  • Identity expression in the adoption of mobile services : the case of multimedia messaging services 

   Pedersen, Per E.; Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge (Working paper, Working paper, 2003-07)
   This working paper is part of a research project funded by the Research Council of Norway, Telenor, Den Norske Bank, A-Pressen, Ericsson and EasyPark at SNF. The main purpose of the project is to provide evaluation frameworks ...
  • Idéutvikling i redaksjonelle og kommunale nettmedia 

   Roppen, Johann (Arbeidsnotat;07/12, Working paper, 2012-01)
   I denne rapporten blir det diskutert kvifor kommunane har problem med å nå ut til publikum i gjennom digitale media i same grad som tradisjonelle media. Av ei rekkje grunnar kunne ein tenkje seg at lokal informasjon hadde ...
  • IKT og regional utvikling 

   Rusten, Grete (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-09)
   Vårt samfunn er blitt del av en ny økonomi som preges av at informasjon og kunnskap får en stadig mer sentral plass i verdiskapingen. En sentral brikke i den sammenheng er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi ...
  • IKT-næringen : integrasjon, konkurranse eller vennskap? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sørgard, Lars (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-09)
   Et av de mest slående trekk innenfor det vi kan karakterisere som IKT-industrien (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), er de omfattende alliansedannelsene mellom bedrifter som har svært ulik kjernevirksomhet. Eksempelvis ...
  • Immateriell verdiskaping, rekneskapsføring og verdirelevans 

   Knivsflå, Kjell Henry (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-05)
   Det har vorte hevda frå fleire hald at verksemder med stor im-materiell verdi-skaping offent-leggjer mindre verdirelevante rekne-skapstal enn andre verk-semder. I dette notatet vert denne hypo-tesen testa empirisk gjennom ...
  • The impact of leadership development upon exchange and combination of knowledge 

   Espedal, Bjarne; Jordahl, Atle (Working paper, Working paper, 2009-05)
   The paper studies how and to what extent leadership development enables exchange and combination of knowledge in organizations. This investigation is based on data from Yara International ASA.
  • The impact of management development on the organizational performance of European firms 

   Mabey, Christopher; Gooderham, Paul N. (Working paper, Working paper, 2003-07)
   Although management development is generally regarded as a key element in a strategic approach to human resource management, there is still little empirical evidence that this it actually contributes significantly to ...
  • Implementing accountable management reforms in public sector : the difficult travel from intentions to effects 

   Pettersen, Inger Johanne (Working paper, Working paper, 2000-11)
   Over the last decade a number of management accounting practices and techniques have appeared to improve the quality and reliability of management accounting information in public sector. The aim of this paper is to gain ...
  • Implications of a nested stochastic/deterministic bio-economic model for a pelagic fishery 

   McDonald, A. David; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper; Working paper, 2001-05)
   Use is made of an economically optimal feedback rule to determine optimal levels of exploitation of a pelagic fish species. Data from the southern bluefin tuna fishery for the years 1960 - 1996 are utilised to apply this ...
  • Implicit cooperation? The northeast atlantic mackerel fishery 

   Hannesson, Rögnvaldur (Working paper;14/13, Working paper, 2013-04)
   This paper presents a quarterly, game-theoretic model of the Northeast Atlantic mackerel to study the fishing strategies of five players, the EU, Norway, the Faeroe Islands, Iceland, and the international fishery on the ...
  • Incentive compatibility of fish-sharing agreements 

   Hannesson, Rögnvaldur (Working paper, Working paper, 2004-04)
   This paper discusses the incentive compatibility of fish-sharing agreements based on zonal attachment of fish stocks. It is shown that the minor partner in a fish-sharing agreement may not have an incentive to cooperate ...
  • Incentive compatibility of fish-sharing agreements : three stock migration models 

   Hannesson, Rögnvaldur (Working paper, Working paper, 2004-11)
   Shared fish stocks are such as migrate across borders between different countries’ exclusive economic zones. This paper discusses the incentive compatibility of fish-sharing agreements based on the zonal attachment of such ...
  • Incentivsystemer for konkurransetilsynet : hvordan bør en optimal incentivkontrakt utformes? 

   Venøy, Marita; Rørvik, Lene Strønen (Arbeidsnotat;18/12, Working paper, 2012-08)
   I denne utredningen gjøres det rede for hvordan incentivsystemer kan benyttes for å oppnå ønsket innsats og prioriteringer. I hovedsak studeres momenter som bør vurderes ved utforming av en optimal incentivkontrakt, og ...
  • Income distribution and tax competition 

   Bjorvatn, Kjetil; Cappelen, Alexander W. (Working Paper, Working paper, 2001-12)
   The literature on international tax competition has shown how increased international mobility of the tax base may create a downward pressure on tax rates and give rise to increased inequality in disposable income. This ...
  • Indexing of technical change in aggregated data 

   Kvamsdal, Sturla Furunes (Working paper;2015:6, Working paper, 2015-07)
   The Baltagi-Griffin general index of technical change for panel data has earlier been applied to aggregated data via the use of period dummy variables. Period dummies force modeling into estimation of the latent level of ...
  • Indirekte pressestøtte : momsfritak vs skattefradrag 

   Kind, Hans Jarle; Møen, Jarle (Working paper, Working paper, 2011-06)
   Mediestøtteutvalget er splittet i synet på den indirekte pressestøtten. Den ene fraksjonen, flermedialitetsalternativet, foreslår å videreføre ordningen med fullt momsfritak for papiraviser. Den andre fraksjonen, ...
  • Individual and cross media communication in converging media environments : a review of research on the antecedents and effects of communication using various media in marketing contexts 

   Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per E. (Working Paper, Working paper, 2002-10)
   In this report we review research focusing on the antecedents of media adoption and effects of adopting different media. Both research on media adoption within organizations and media adoption in everyday life contexts is ...
  • Individuelle priser i dagligvaremarkedet : et fangens dilemma for kjedene? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Arbeidsnotat;2017:4, Working paper, 2017-06)
   Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...
  • Industry concentration and strategic trade policy in successive oligopoly 

   Nese, Gjermund; Straume, Odd Rune (Working paper, Working paper, 2004-11)
   We study a policy game between exporting and importing countries in vertically linked industries. In a successive international Cournot oligopoly, we let the governments in the importing and exporting countries use tax ...
  • Inequality, product durability and the adoption of new technology products 

   Gabrielsen, Tommy Staahl (Working Paper, Working paper, 2001-12)
   The analysis highlights how inequality and the cost of producing durability influence the degree to which new technology products are adopted in an economy. It is shown that redistribution may both increase and lower ...