Now showing items 807-809 of 809

  • Økonomiske aspekter ved internetts markedsstruktur 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-12)
   Formålet med denne artikkelen er å gi en enkel innføring i Internetts markedsstruktur og historiske utvikling fra en økonomisk synsvinkel. Ett av de sentrale temaene som diskuteres, er hvorvidt den økte heterogeniteten ...
  • Økt bruk av gass innenlands : Norge som del av et europeisk gassmarked 

   Bjørndalen, Jørgen; Nese, Gjermund (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-06)
   Norske myndigheter legger opp til at naturgass i økt grad skal benyttes på det innenlandske markedet og at denne gassen skal handles på markedsbestemte betingelser. Et innenlandsk gassmarked vil ventelig bli relativt lite ...
  • Økt drivstoffpris – konsekvenser for den norske fiskeflåten? 

   Asche, Frank; Roll, Kristin H. (Arbeidsnotat;2019/1, Working paper, 2019-03)
   Dette notatet undersøker økonomiske konsekvenser av økte drivstoffpriser for fem utvalgte grupper av den norske fiskeflåten; konvensjonelle kystfartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havfartøy, trålere, kystnotfartøy i ...