• Grønne sertifikater i et vannkraftbasert elektrisitetsmarked 

   Skjeret, Frode André (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-12)
   Dette arbeidsnotatet ser på effekter av å innføre et marked for grønne sertifikater i det norske elektrisitetsmarkedet, et marked nesten utelukkende basert på vannkraft. Vi viser at innføring av grønne sertifikater i Norge ...
  • Insentiver til investeringer i forskning og utvikling 

   Mjørlund, Rune; Skjeret, Frode André (2009:36, Working paper, 2009-12)
   Arbeidsnotatet diskuterer i lys av økonomisk teori insentiver til investeringer i forskning og utvikling. Vi ser spesielt på tilfellet hvor det er ønskelig at flere aktører gis insentiver til å samarbeide om investeringer ...
  • Klimaendringer og skidestinasjonen Voss 

   Skjeret, Frode André (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-12)
   Arbeidsnotatet ser på ulike aspekter ved klimaendringer og medfølgende utfordringer og muligheter Voss kommune har som skidestinasjon. Arbeidsnotatet bygger på en gjennomgang av den internasjonale litteraturen som vurderer ...
  • State-of-the-art research : optimal investment in market-based electric power systems 

   Hope, Einar; Skjeret, Frode André (Working paper, Working paper, 2008-04)
   The purpose of this state-of-the-art research paper is to surveying the literature on investment in market based electric power systems as a background for identifying and discussing some important issues in the optimal ...