• Diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon 

      Døving, Erik; Lines, Rune; Tobiassen, Anita Ellen (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-12)
      Dette notatet redegjør for diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon. Verktøyet består av et spørrebatteri som inngår i en større spørreundersøkelse blant medarbeidere i grunnskolen og videregående skole, og er ...