• Hordaland på nett - en analyse av kommunenes websider 

      Stensheim, Ingvill; Rusten, Grete (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-12)
      Denne studien er en analyse av hjemmesidene til kommunene i Hordaland i 2006, og en oppfølger av en tilsvarende analyse som vi utførte for Hordaland fylkeskommune i 2003. Formålet med studien var i 2003 å få økt oppmerksomhet ...