• Sekretessejurisdiksjoner, korrupsjon og økonomisk kriminalitet 

      Schjelderup, Guttorm (;2011:33, Working paper, 2012-11)
      Skatteparadisene har lovstrukturer som er spesialdesignet for å tilsløre informasjon om aktiviteter og eierforhold som utelukkende berører andre stater. Dette er ikke utøvelse av selvråderett, men inngripen i andre staters ...