• Competition between content distributors in two-sided markets 

   Bergh, Harald Nygård; Kind, Hans Jarle; Reme, Bjørn-Atle; Sørgard, Lars (Working paper;11/12, Working paper, 2012-05)
   We analyze strategic interactions between two competing distributors of an independent TV channel. Consistent with most of the relevant markets, we assume that the distributors set end-user prices while the TV channel sets ...
  • Drivkreftene bak opplagsutviklingen til en landsdekkende norsk tabloidavis. En økonometrisk tidsserieanalyse av Verdens Gang fra 1978 til 2009 

   Hagen, Marius; Nøstdal, Øyvind (Arbeidsnotat;2011:23, Working paper, 2011-09)
   I denne utredningen studeres årsakene bak opplagsutviklingen til VG fra 1978 til 2009. Dette gjøres ved å gjennomføre en økonometrisk analyse av tidsseriedata. Forfatterne finner at i underkant av 60 % av opplagsutviklingen ...
  • Hvordan finansiere journalistikk? : jakten på bærekraftige forretningsmodeller i en digital hverdag 

   Rørvik, Ruth (Arbeidsnotat;2011:28, Working paper, 2011-09)
   Mediebransjen er i stadig omveltning og står overfor mange store utfordringer og muligheter i tiden fremover. Bransjen har gått og går gjennom store strukturelle endringer når det gjelder teknologiske muligheter for ...
  • Idéutvikling i redaksjonelle og kommunale nettmedia 

   Roppen, Johann (Arbeidsnotat;07/12, Working paper, 2012-01)
   I denne rapporten blir det diskutert kvifor kommunane har problem med å nå ut til publikum i gjennom digitale media i same grad som tradisjonelle media. Av ei rekkje grunnar kunne ein tenkje seg at lokal informasjon hadde ...
  • Informasjonstjenester på nett : en riktig oppgave for en offentlig kringkaster? 

   Brannfjell, Julie Eliassen (Arbeidsnotat;24/12, Working paper, 2012-08)
   Utredningen diskuterer hvorvidt NRK bør få lov til å opprette og drifte informasjonstjenester på internett som har et kommersielt potensial. Noen artikler skrevet for TV-mediet bruker innlåsningseffekten som et argument ...
  • News sources and media bias 

   Garcia-Pires, Armando J.; Kind, Hans Jarle; Sørgard, Lars (Working paper;21/12, Working paper, 2012-08)
   In this paper we investigate the relationship between news sources and media firms. Although empirically important, this channel for supply-driven media bias has not previously been analyzed in economics literature. We ...