Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThorallsson, Therese Enersen
dc.date.accessioned2012-03-15T12:27:46Z
dc.date.available2012-03-15T12:27:46Z
dc.date.issued2011-01
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166694
dc.description.abstractDenne utredningen er en empirisk undersøkelse av konkurransen i markedet for sports- og fritidsutstyr. Ved hjelp av diversjonsrater har jeg foretatt en markedsavgrensning for å identifisere nære konkurrenter i bransjen. Mye fokus er lagt på diversjonsrater som analyseverktøy, da spesielt på to områder. For det første har jeg undersøkt hvorvidt prissensitive (marginale) og gjennomsnittlige kunders diversjonsrater samsvarer. Mine funn viser at prissensitive kunder gjenspeiles relativt godt i gjennomsnittlige kunder, hvilket styrker verdien av diversjonsrater som verktøy i markedsavgrensning da det er de prissensitive kundenes oppfatning som bør være avgjørende. For det andre har jeg undersøkt hvorvidt estimerte diversjonsrater ut i fra markedsandeler gir gode prediksjoner på faktiske diversjonsrater. Mine funn viser at estimerte diversjonsrater gir dårlige prediksjoner, hvilket innebærer at en bør være forsiktig med å anvende estimerte diversjonsrater i analysen av konkurransepolitiske saker. I tillegg har jeg i denne oppgaven lagt mye vekt på utforming av spørreundersøkelse ved markedsavgrensning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseries;2011:04
dc.titleEmpirisk undersøkelse av konkurransen i markedet for sports- og fritidsutstyr : anvendelse av diversjonsrater i markedsavgrensningno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsidiversjonsraterno_NO
dc.subject.nsikritisk tap analyseno_NO
dc.subject.nsiSSNIP-testno_NO
dc.subject.nsiUPP-testno_NO
dc.subject.nsispørreundersøkelseno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel