• Verdivurdering av Songa Offshore SE 

   Løseth, Mads Sunde; Rusås, Petter (Master thesis, 2012)
   I denne utredningen har vi foretatt en verdivurdering av Songa Offshore SE basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Verdivurderingen er i hovedsak utarbeidet ved anvendelse av en fundamental verdsettelse. For å gi ...
  • Verdivurdering av Viking fotball ASA 

   Dirdal, Are (Master thesis, 2009)
   Denne masterutredning tar sikte på å verdsette fotballklubben Viking ved hjelp av fundamental verdsettelses teknikk. Resultatet er en verdivurdering av Vikings egenkapital, per 31.12.2008, på NOK 107 513 979. Dette gir en ...
  • Verdivurdering av Wilson ASA 

   Sjøberg, Mads Åke (Master thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven er å estimere markedsverdien på selskapet Wilson ASA og dets aksjepris pr. 31.12.14. Oppgavens endelige resultat er beregnet hovedsakelig på bakgrunn av en fundamental verdsettelsesmodell, ...
  • Verdsettelse : en studie av Norsk Hydro 

   Nytveit, Trond Stian (Master thesis, 2007)
   Jeg har i denne studien verdsatt egenkapitalen til Norsk Hydro ASA per 1 januar 2007, slik selskapet vil fremstå etter fisjoneringen av olje- og gass divisjonen. For å beregne dette verdiestimatet har jeg benyttet meg ...
  • Verdsettelse av Algeta ASA : ved bruk av DCF-metoden og realopsjonsteori 

   Sørensen, Stian Juel Bøe; Solem, Thomas (Master thesis, 2013)
   Denne masteravhandlingen verdsetter det norske selskapet Algeta ASA både ved å benytte tradisjonelle kontantstrøm-analyser og realopsjonsteori. Bruk av realopsjonsteori gir i forhold til tradisjonelle kontantstrøm-analyser ...
  • Verdsettelse av Atlantic Sapphire 

   Knudsen, Stian Søvdsnes; Drageset, Frederik (Master thesis, 2019)
   Vår masterutredning er som det fremgår av oppgavens forside, en verdsettelse av Atlantic Sapphire. Atlantic Sapphire er en pionér innen landbasert oppdrett av atlantisk laks, og har fokus på å skape bærekraftig teknologi ...
  • Verdsettelse av bioteknologi ved bruk av realopsjonsmetode 

   Thanh, Linn (Master thesis, 2011)
   Utredningen går ut på å undersøke hvordan en verdsettelse basert på realopsjonsmetode kan hjelpe investorer og beslutningstakere til å håndtere usikkerhet, risiko og beregne markedsverdi knyttet til å investere i ...
  • Verdsettelse av Domstein 

   Bugjerde, Lene Merete; Fremgaard, Trine Cesilie (Master thesis, 2006-05-12)
   Denne utredningen er utarbeidet som et avsluttende ledd i siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole. Vi har valgt temaet strategisk regnskapsanalyse og verdsetting som inngår i fordypningsområdet økonomisk styring. Vi ...
  • Verdsettelse av Eidesvik Offshore ASA 

   Sveen, Alf Rune (Master thesis, 2007)
   I denne utredningen har jeg foretatt en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Eidesvik Offshore ASA per 31.12.2006 med utgangspunkt i ekstern informasjon. Utredningen starter med å presentere selskapet og bransjen. ...
  • Verdsettelse av Fred Olsen Energy 

   Simensen, Marius; Røsseth, Ola Galaaen (Master thesis, 2009)
   Denne masterutredningen tar for seg en verdivurdering av Fred Olsen Energi (FOE). For å utføre verdsettelsen har vi hovedsakelig benyttet en fundamental verdsettelse som er foretatt ut fra perspektivet til en veldiversifisert ...
  • Verdsettelse av GC Rieber Shipping ASA 

   Mohn, Jan Fredrik; Takle, Fredrik Arild (Master thesis, 2009)
  • Verdsettelse av Gjensidige Forsikring ASA 

   Høie, Eirik; Langehaug, Fredrik Emil Huseby (Master thesis, 2015)
   Formålet med utredningen er å estimere egenkapitalverdien til Gjensidige Forsikring ASA. Vi benytter en fundamental verdsettelse og vurderer resultatet opp mot markedsmultipler. Etter vi har presentert Gjensidige gjennomgår ...
  • Verdsettelse av Gyldendal ASA 

   Valland, Bjørg-Marit; Myren, Marit Benedikte (Master thesis, 2015)
   Vårt selvstendige arbeid inneholder en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Gyldendal ASA basert på regnskapstall per 31.12.14. Gyldendal ASA er notert på Oslo Børs og har nærmere 1000 ansatte. Dette gjør dem til ...
  • Verdsettelse av Hurtigruten ASA 

   Dahle, Silje Palmesen (Master thesis, 2012)
   Denne masterutredningen er en fundamental verdsettelse av konsernet Hurtigruten ASA. Verdsettelsen er utført ved bruk av en toperioders DCF1-modell, hvor jeg diskonterer den frie kontantstrømmen til drift ved bruk ...
  • Verdsettelse av investeringsprosjekt i oljebransjen : realopsjoner kontra tradisjonelle metoder 

   Aasen, Eirik (Master thesis, 2006-04-26)
   Utredningen tar for seg fire faktorer som er viktig for verdsettelsen av prosjekt. Organisatoriske evner, strategiske evner, risiko og prosjektøkonomien. Dette blir da brukt på et prosjekt med stor grad av usikkerhet ...
  • Verdsettelse av Lerøy seafood group ASA : Hva er verdien på egenkapitalen til Lerøy, og hva blir tilhørende aksjepris? 

   Akeberg, Anne-Lise; Antonsen, Ingrid Marie (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne masteroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy, og beregne tilhørende aksjekurs. Vi har lagt hovedvekt på en fundamental verdsettelse ved å anvende en 2-periodisk DCF-modell. Som et ...
  • Verdsettelse av Marine Harvest ASA 

   Forsstrøm, Henrik Johansen (Master thesis, 2013)
   Formålet med denne utredningen er å verdsette det børsnoterte selskapet Marine Harvest ASA per 15.12.2013. Utredningens struktur bygger på en total fundamental analyse. Innledningsvis presenteres selskapets historikk ...
  • Verdsettelse av Marine Harvest Group 

   Vikane, Sebastian; Knappskog, Eirik Ordemann (Master thesis, 2015)
   Gjennom denne masterutredningen har vi gjennomført en verdivurdering av egenkapitalen i Marine Harvest. Verdiestimatet den 31.12.15 fastsettes på bakgrunn av en fundamental analyse i form av fri kontantstrøm fra drift og ...
  • Verdsettelse av Masiv Bygg AS : regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av totalentreprenøren Masiv Bygg AS 

   Dyb, Leon Emil; Svendsen, Celia Fosse (Master thesis, 2015)
   Masterutredningen tar for seg en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av bygg- og anleggsselskapet Masiv Bygg AS. Masiv Bygg er en totalentreprenør som opererer på Nord-Jæren i Rogaland. De omsatte i 2014 for 654 ...
  • Verdsettelse av Norsk Hydro ASA 

   Høvik, Vidar; Sæten, Christian (Master thesis, 2015)
   Denne masterutredningen er en verdsettelse av Norsk Hydro ASA. Vi benytter fundamental verdsettelse i form av diskontert fri kontantstrøm fra drift som den primære verdsettelsesmetoden. Denne vil suppleres med en komparativ ...