• Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge 

      Harreschou, Philip; Økland, Stig (Master thesis, 2007)
      I denne studien ønsker vi å avdekke om de samme faktorene har drevet veksten i boligprisene i Danmark og Norge fra 1990 til 2006, og om disse faktorene har virket på samme måte i begge land. I de første kapitlene går vi ...