• Er det sammenheng mellom risiko på sparing og boligfinansiering? 

      Dahl, Synne; Eikland, Håkon (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å studere samvariasjonen mellom risikoen som tas på sparing og boligfinansiering i norske husholdninger. For å besvare problemstillingen vår har vi fått utlevert datamateriale ...