• Koronapandemiens implikasjoner på kontormarkedet i Oslo 

      Utheim, Thea Gjerde; Torgersen, Mari-Ann Høgheim (Master thesis, 2020)
      Koronapandemien anses som den alvorligste krisen i Norge siden andre verdenskrig. De inngripende smitteverntiltakene har hatt omfattende og umiddelbare konsekvenser for norsk økonomi og næringsliv. Markedet for næringseiendom ...