• Norwegian Air Shuttle ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

      Varhaug, Erik; Torgersen, Jan-Tore Susort (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven er en fundamental verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA, heretter kalt Norwegian. Oppgavens mål er å vurdere om selskapets aksjekurs per 16.02.2015 på NOK 228,70 kan rettferdiggjøres basert på ...