Now showing items 1131-1150 of 3346

  • Fundamental verdivurdering av XXL ASA 

   Karlsson, Karoline Sterri; Larsen, Lene Rongevær (Master thesis, 2016)
   Denne masterutredningen er en fundamental verdivurdering av XXL ASA, heretter kalt XXL. Målet med oppgaven er å finne verdien av én XXL-aksje per 19.02.16, der verdivurderingen baseres på sekundærdata gjennom offentlig ...
  • Fundamental verdivurdering av XXL ASA 

   Berner, Jens W.; Just, Thomas E. (Master thesis, 2017)
   Denne utredningen omhandler en fundamental verdivurdering av XXL ASA. Hovedmålet med utredningen er å estimere den virkelige verdien av egenkapitalen til XXL ASA og tilhørende aksjeverdi per 15.10.2017. I den strategiske ...
  • Fundamental verdsettelse : en empirisk studie av Fjord Seafood 

   Torseth, Heidi (Master thesis, 2006)
   I denne utredningen har jeg gjennomført en fundamental verdsettelse av Fjord Seafood. Jeg har kun benyttet offentlig tilgjengelig informasjon. Grunnlaget for verdsettelsen er det rapporterte finansregnskapet, og utredningen ...
  • Fundamental verdsettelse av Entra ASA 

   Sylta, Thomas; Berntsen, Erlend (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne masterutredninger er å estimere verdien av egenkapitalen til Entra ASA pr 30.11.2020. Egenkapitalverdien estimeres ved bruk av en fundamental metode, samt supplering med markedsbaserte metoder. Videre ...
  • Fundamental verdsettelse av Gymshark 

   Hermansen, Stig A. (Master thesis, 2018)
   Masterutredningen tar for seg en verdsettelse av Gymshark hvor formålet er å komme fram til et verdiestimat på egenkapitalen til selskapet. Verdsettelsen vil bli foretatt med fri kontantstrøm til egenkapitalmetoden, og ...
  • Fundamental verdsettelse av Havila Shipping ASA 

   Andberg, Johnny; Paust-Andersen, Pål (Master thesis, 2015)
   Formålet med denne utredningen er å verdsette egenkapitalen til Havila Shipping ASA. Vi har benyttet oss av to metoder for å verdsette selskapet. Det er lagt hovedvekt på en fundamental verdsettelse ved bruk av en ...
  • Fundamental verdsettelse av Kolonial.no 

   Gashi, Albesjan; Menøy, Henrik Ruben (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å estimere egenkapitalverdien til Kolonial per 31.12.2019. Hovedteknikken som benyttes er fundamental verdsettelse, supplert med en scenarioanalyse. Fundamental verdsettelse omfatter ...
  • Fundamental verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Svae, Øivind (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne utredningen er å estimere verdien av egenkapitalen til Lerøy per 1. august 2018. Hovedteknikken som anvendes er fundamental verdsettelsesteknikk, supplert med komparativ verdsettelse i form av ...
  • Fundamental verdsettelse av Netflix, Inc. 

   Hetland, Ida; Hesbråten, Naomi Larsen (Master thesis, 2017)
   I denne masterutredningen er formålet å verdsette egenkapitalverdien til Netflix, Inc. Vi benytter fundamental verdsettelse som verdsettelsesteknikk, og det blir dermed tatt utgangspunkt i underliggende økonomiske forhold ...
  • Fundamental verdsettelse av Posten Norge AS 

   Brendsdal, Silje-Martine; Haver, Ingrid Margrethe (Master thesis, 2016)
   I denne masterutredningen utfører vi en fundamental verdsettelse av Posten Norge AS, hvor formålet er å finne et verdiestimat på selskapets egenkapital. Dette gjøres ved å analysere de underliggende verdiene i selskapet ...
  • Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank 

   Holta, Anders; Thiis-Evensen, Christoffer (Master thesis, 2014)
   Formålet med denne masterutredningen er å estimere verdien på egenkapitalen til SpareBank 1 SR-Bank konsernet, og beregne prisen på selskapets aksje. Det blir benyttet en fundamental verdsettelse som verdsettelsesmetode i ...
  • Fundamental verdsettelse av Sparebanken Vest 

   Solhaug, Skjalg; Hansen, Sindre Dolvik (Master thesis, 2019)
   Hensikten med denne masterutredningen er å estimere verdien av egenkapitalbevisene til Sparebanken Vest. Det er i oppgaven blitt benyttet en fundamental verdsettelse, slik at verdiestimatet er basert på strategiske og ...
  • Fundamental verdsettelse av XXL ASA 

   Vo, Ba-Kien Phillip Doan; Anisimova, Vera (Master thesis, 2016)
   Denne masterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av XXL ASA, heretter XXL, basert på regnskapstall per 31.12.2015. Målet med oppgaven er å komme frem til et verdiestimat på egenkapitalen til ...
  • Fundamental verdsettelse av XXL ASA 

   Røysland, Truls L.; Osmundsen, Petter (Master thesis, 2015)
   Denne masterutredningen tar for seg en verdsettelse av XXL ASA, med den hensikt å komme med et verdiestimat på egenkapitalen til XXL. Verdivurderingen vil i all hovedsak bli foretatt med en inntjeningsbasert verdsettelsesmetode, ...
  • Fundamental volatility and stock returns : does fundamental volatility explain stock returns? 

   Selboe, Guner K.; Virdee, Jaspal Singh (Master thesis, 2017)
   In this thesis, we investigate whether the fundamental uncertainty can explain the crosssection of stock returns. To measure the fundamental uncertainty, we estimate rolling standard deviations and accounting betas of ...
  • Fundamentals and spot return volatility : an empirical study using SUR model with GLS estimation 

   Senapati, Debashis; Sannes, Tore (Master thesis, 2014)
   Our thesis investigates whether fundamental factors- inventory and demand condition- are the main determinant of spot return volatility for 31 commodities in the period 2009-2013. We have followed the theory of storage ...
  • Fungerer femininitet som en potensiell barriere på grønn konsumentatferd : En eksperimentell studie av hvordan femininitet påvirker preferanse av miljøvennlige produkter 

   Haugum, Ingvild Haukø; Solheim, Monika (Master thesis, 2019)
   Et økende omfang av konsumenter søker aktivt etter å bli mer miljøansvarlig. Likevel kjøpes det ikke et forventet omfang av grønne produkter, og vanlige produktalternativer fortsetter å dominere markedet av forbruksvarer. ...
  • Funksjonshemmede og sysselsetting : blir døve og svaksynte med høyere utdanning undervurdert i arbeidsmarkedet? 

   Berhovde, Martin (Master thesis, 2020)
   Sysselsetting er en viktig del av landets økonomi, hvor høg sysselsettingsgrad gir høyt velferdsnivå. Med en aldrende befolkning og unge som kommer senere inn i arbeidslivet, blir det norske arbeidsmarkedet preget av ...
  • Fusjon og organisasjonsidentitet i SAS Braathens reisesenter : SAS, Braathens, SAS Braathens, - eller ingen av delene? 

   Nygård, Jan Tore (Master thesis, 2006)
   Oppgaven tar for seg spørsmålet om hva som har skjedd i møtet mellom identitetene til ansatte fra tidligere SAS og Braathens i SAS Braathens’ Reisesenter. Spesielt fokus er lagt på hvorvidt man har maktet å skape en felles ...