Show simple item record

dc.contributor.authorVenstad, Per Øivind
dc.date.accessioned2006-11-21T13:20:36Z
dc.date.available2006-11-21T13:20:36Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167503
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å se nærmere på om bruk av idésystemer kan uttrykke lederes lederorienteringer, samt vurdere hvilke hovedforskjeller som eksisterer mellom idésystemer ledet under ulike lederorienteringer. Studien er gjennomført i to hovedsteg. Først ble en kvantitativ tilnærming ved hjelp av DLQ benyttet for å evaluere utvalgte lederes lederstiler. Deretter ble disse ledernes bruk av idésystemer undersøkt i nærmere detalj gjennom en kvalitativ case - tilnærming. De genererte resultatene fra disse to stegene er så satt opp mot hverandre for å gjøre en vurdering av hvorvidt lederorienteringen kommer til uttrykk gjennom en leders bruk av idésystemer. Studien konkluderer med at idésystemer er en egnet måte for ledere å uttrykke og eksemplifisere sin lederorientering på. Det framkommer fra studien at transformasjonsledere ser ut til å benytte seg av idésystemer på en måte som uttrykker et sterkt medarbeiderfokus, mens transaksjonsledere ser ut til å benytte idésystemene slik at transaksjonen / ideen og organisasjonen er det som vektlegges. Funnene fra studien kan danne et godt grunnlagt for videre forskning for å vurdere nærmere om bruk av idésystemer kanskje bør få mer oppmerksomhet i Norge, som et ledelsesverktøy som er egnet til å utøve effektiv ledelse, uttrykt gjennom transformasjonsledelsesteori.en
dc.format.extent1470171 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectledelse av menneskelige ressurseren
dc.titleIdésystemer i et fullspektrumsperspektiven
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record