Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Randi
dc.contributor.authorEngebretsen, Ingrid
dc.date.accessioned2007-09-11T10:11:55Z
dc.date.available2007-09-11T10:11:55Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167739
dc.description.abstractVi har i denne masteroppgaven sett på hvordan Hansa Borgs likviditetsstyring fungerer i dag, analysert deres mål, interne og eksterne kritiske suksessfaktorer og de prosessene vi mener er viktigst for likviditetsstyring. Gjennom å se på dette har vi avslutningsvis kommet med forslag til hvordan likviditetstyringen kan forbedres. I oppgaven har vi brukt to metoder, kritisk suksessfaktormetoden, som er videreutviklet av vår veileder Anna-Mette Fuglseth, og Prosessintervjumetoden. KSF-metoden er benyttet for å se på lederens informasjonsbehov, og vi har i samtale med Økonomisjefen i Hansa Borg fokusert på likviditetsstyring for å kartlegge de delene av driften som har med vår oppgave å gjøre. Gjennom prosessintervjumetoden har vi analysert prosesser i Hansa Borg som er viktige for likviditetsstyringen. Det har vært utfordrende å finne teori som går direkte på vårt tema, derfor består teoridelen av en rekke ulike modeller og aspekter som kan knyttes til likviditetsstyring. Vi har stor bredde fordi vi ønsker å belyse forskjellige aspekter ved driften som gir utslag på likviditeten.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styring
dc.titleLikviditetsstyring i Hansa Borg bryggerier ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record