Show simple item record

dc.contributor.authorSamson, Carl Fredrik
dc.date.accessioned2007-02-13T08:57:38Z
dc.date.available2007-02-13T08:57:38Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167897
dc.description.abstractOppgaven søker å kartlegge bransjestrukturen i bakerbransjen gjennom å beskrive dagens konkurransesituasjon, samt de endringene bransjen har gått igjennom de senere år. Ved informasjonsinnhenting gjennom dybdeintervjuer vil oppgaven også se på fremtidige strategiske muligheter ved å knytte de empiriske undersøkelsene sammen med et hensiktsmessig teoretisk rammeverk. Videre vil vi bruke det teoretiske rammeverket som grunnlag for å vurdere fremtidige bevegelser i bransjen. De senere år har bransjen vist en tendens til økt konsolidering. Oppgaven begrunner denne tendensen med endringer i bransjestrukturen, og peker på at økt konkurransepress fører til lavere lønnsomhet for de bedriftene som ikke følger en tydelig og levedyktig strategisk retning. Mange bedrifter befinner seg i en uklar strategisk posisjon, endringene skjer fort, men oppgaven ønsker å bevise at bedriftene i bransjen kan møte den økte konkurransen ved å befeste en levedyktig strategisk posisjon som muligens kan komme flertallet av bransjens aktører til gode. Til slutt peker oppgaven på sannsynlige fremtidige bevegelser for å danne en plattform for videre strategiutforming i enkeltbedriftene.en
dc.language.isonoben
dc.titleStrukturendringer i bakerbransjen : en kartlegging av bransjestruktur, strategiske muligheter og fremtidige bevegelseren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record